« tillbaka / back

AEON PROFIT - PIANO FORTE

A5
ROMINA FUENTES
ADAM GRINOVICH
ANNIKA PETTERSSON

7th OCTOBER - 30th OCTOBER 2010

For english version, please schroll down.

Det är med musikinstrument som med smycken; du slänger dem inte. Går de sönder och tappar sin funktion ger du hällre bort dem till någon annan. Och så fick gruppen A5, Romina Fuentes, Adam Grinovich och Annika Pettersson, ett piano.

Från början har pianot en naturlig koppling till den mänskliga kroppen, den är byggd för och till människan. Vi kan se pianot som en juvel i rummet men dess hela värde kommer först till sitt fullo i symbios med oss. Pianot är som en förkroppsligad idé, det har en känslig kulturell identitet med ett sentimentalt värde.

A5 har i utställningen Aeon profit - Piano forte utforskat pianots existens och brutit upp kopplingen till människan, för att sedan se om det går att återskapa pianots identitet i en annan konstellation och på nytt få en koppling till den mänskliga kroppen.
Pianots komplexa mekaniska delar ger ett brett spektrum av material och former som likt den mänskliga kroppens organ, tillsammans med existentiella värden, skapar den helhet vi är.

Resultatet? - 145 kilo smycken

A5 är en plattform för diskussioner där varje utställningstillfälle bör ses som en möjlighet att fritt boll idéer. På det sättet kan gruppen utforska nya territorier, uppmärksamma och hitta nya kopplingar mellan kropp och material där huvudsyftet är att undersöka människans relation till smycken.

Sofia Björkman
Platina September 2010

 

AEON PROFIT - PIANO FORTE

Musical instruments and jewelry are similar in a fundamental way, you don't throw them away. If either were to break or become damaged one would rather put them up for donation, in hopes of sustaining its existence. It is in this way that the group A5, Adam Grinovich, Romina Fuentes, and Annika Pettersson, came into contact with a piano.

From its inception the piano has a natural connection to the human body. The piano is built for the body, and according to a human being. The piano can be viewed as a jewel within a room, yet its full value and potential is not realized until it enters a symbiotic relationship with a person. The piano is an embodied idea with a sensitive cultural identity and sentimental value.

In the exhibition "Aeon Profit - Piano Forte" A5 set out to explore the existence of the piano, breaking it apart from human function. A5 attempts to recreate the pianos identity in a new constellation and a different perspective on connecting to the human body.
The complex mechanisms contained within a piano provide a wide spectrum of materials and forms, not unlike the organs contained within a human body. Together with existential values, we create and accumulate to become the being that we are.

The result? - 145kg of jewelry

A5 is a platform for discussion insofar as every project is designed to cultivate the possibility to freely exchange ideas. It is through dialogue and conversation that A5 expands its territory. Since the groups' onset, A5 has made a specific effort to find new connections between the body, material, and the relation of persons to jewelry. 

   
 

 

« tillbaka / back