« tillbaka / back 

AGNIESZKA KNAP
A ROSE THAT IS BLEEDING OUT OF ITS EARS
MAY 7 - JUNE 5, 2015
(Fof swedish version, scroll down)


How do we see the world around us? How do we describe it and why do we try? Agnieszka Knap and I met at art school 25 years ago, where we soon learned that to interpret and to describe are basic human needs and that art is in itself a means to understand and share our experience. Since that time we have continued to develop in our field, to study our surroundings and through our skills as jewellery artists describe our visual and emotional landscape. Agnieszka opens her second solo exhibition at Platina: A Rose That is Bleeding out of its Ears, interpretation is her topic and she writes:

- Human beings and their behavior interest me in general, and how we experience and interpret the surrounding. Why and how can the same form evoke different associations? An object or a piece of jewelry with an ambiguous form can be an interesting starting point for a conversation in which the viewer, the wearer and the artist's world can be given shape. The famous swiss psychiatrist Herman Rorschach tried to map the human experience using simple drawings to trigger associative unconscious thought. My work has for some time centered around Rorschach's assumption that form triggers emotion, I have been working with the motifs of Herman Rorschach's personality test and translated these images to three-dimensional objects and jewelry."
To get access to others' inner thoughts Agnieszka Knap performed (2013 & 2014), at Supermarket Art Fair in Stockholm and Röhsska Museum in Göteborg as "Dr. Knap Qualified Jewelery Artist." With a simple question: what is this? she received numerous responses to her Rorschach test, A Rose That is Bleeding out of its Ears, that is an exhibition showing jewelry and objects on focusing on this theme. During the exhibition visitors can contribute with their own associations.

Agnieszka Knap obtained her MA degree in Metal Design from Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design in 1999. Beside her jewellery practise she works as curator and co-organizer of arts and crafts-related events and exhibitions. She has initiated many projects within the Swedish arts and crafts field both as a freelance curator and through her position at The Swedish Craft Centre. Agnieszka exhibits regularly in Sweden and abroad, her work is represented at the National Museum in Stockholm and in numerous private collections. She works and lives in Stockholm, Sweden.

Sofia Bjorkman, Platina 2015


 

 

AGNIESZKA KNAP
A ROSE THAT IS BLEEDING OUT OF ITS EARS
7 maj - 5 juni, 2015

Hur ser vi vår omvärld? Hur beskriver vi den och varför gör vi det? Agnieszka Knap och jag träffades för 25 år sedan på en konstskola där vi tidigt lärde oss att tolka och beskriva är mänskliga grundläggande behov och konsten i sig är ett medel att förstå men också för att delge det vi upplever. Sedan dess har vi parallellt fortsatt att studera vår omvärld och genom konst och konsthantverk beskriva det vi och andra tolkar. När Agnieszka nu har sin andra separatutställning på Platina: A rose that is bleeding out of its ears är det just tolkning som är hennes tema och hon skriver om sitt arbete:

- Människan och hennes beteende intresserar mig i stort. Hur upplever vi verkligheten och hur tolkar vi vad som omger oss? Varför och hur kan en och samma form framkalla olika associationsflöden? Ett objekt eller ett smycke med tvetydig form kan utan tvekan vara en intressant utgångspunkt för ett samtal i vilket betraktarens, bärarens och konstnärens värld kan manifesteras. Den som har försökt att teckna fram bilden av en människa med hjälp av en enkel teckning, var Herman Rorschach. Jag har sedan en längre tid arbetat med motiv i Herman Rorschach personlighetstest och översatt Rorschach bilder till tredimensionella objekt och smycken.

För att få tillgång till andras inre tankar, utförde Agnieszka Knap (2013-2014) två performans på Supermarket Art Fair och Röhsska museet i Göteborg. Iklädd rollen Dr Knap leg. smyckekonstnär ställde hon en enkel fråga: vad skulle det kunna vara? och fick svar som tex A rose that is bleeding out of its ears som gett titeln till utställningen med smycken och objekt som nu visas på Platina. Under utställningen finns en möjlighet att bidra med egen association.

Agnieszka Knap är utbildad på Konstfack och tog sin MFA examen i metalformgivning 1999. Bredvid sin konstnärliga yrkesverksamhet arbetar hon som kurator och projektutvecklare både som frilans och via sitt arbete på Konsthantverkscentrum. Hon ställer ut regelbundet i Sverige och utomlands och är representerad på National Museum i Stockholm samt privata samlingar.

Sofia Björkman, Platina 2015

 

 

 
« tillbaka / back