« tillbaka / back

 

REMIX RESOLUTION

ANNIKA PETTERSSON

OPENING ON THURSDAY 22ND OF AUGUST
EXHIBITION RUNS UNTIL 21ST OF SEPTEMBER 2019

As a jewelry artist Annika Pettersson is fascinated with value and authenticity, how these concepts are present in intimate objects. The nature of jewelry is in detail, technique, and direct relation to material. Jewelry as a concept encompasses many ideas that are inherent in the history of remix, relating to the unique handmade as well as the digitally mass manufactured.

In the exhibition Remix Resolution, she will show three new body of works.
The project Sample the ring has its starting point in the remix culture. Remix generally refers to the practice of recombining preexisting media content- popular songs, films, television programs, texts, web data- to fabricate a new work.

Royal resolution takes its inspiration from tradition royal necklaces and the process of transformation. The project is based on the notion of copy and pasting from one media to another, duplication of data, sampling, and mash-up of pre-existing works. Today we have unlimited access to pictures and information online, this extensive accessibility often pays the price of loss in resolution. This project creatively examines the formal changes that occur in online pictures due to the change of resolution.

The project Can't believe it's not is based on the concept of reconstructed materials. We live in a time when technologies have developed to a point where we can reconstruct different materials and enhanced specific qualities to fit our specializes material needs. Often can the reconstructed material be more expensive when compared to the original natural material. Reconstructed stone materials from various disturbers has been used to create a series of brooches that questions the status of materials in today's society.

Annika Pettersson is a jewellery artist from Sweden. She completed her MFA with distinction at Konstfack University in Stockholm 2009. She has participated in numerous group exhibitions on an international scale and is currently living and working in Sweden and USA.

 

 

 

 

 

 

 

Svensk text:

Som smyckekonstnär fascineras Annika Pettersson av hur värde och autenticitet presenteras i smycken och föremål som är intimt förknippade med människan. I denna utställning så definierats smyckets karaktär av detalj, teknik och relation till material. Smycken som ett koncept omfattar många idéer som relaterat till kopian och remix-kulturens historia, i relation till det unikt handgjorda eller det massproducerade smycket.

I utställningen Remix Resolution visas tre nya projekt. Projektet Sample the ring har sin utgångspunkt i remixkulturen. Remix hänvisar generellt till en praktik att kombinera redan existerande medieinnehåll för att tillverka ett nytt verk, tex populära låtar, filmer, TV-program, texter och webbdata.

I serien Royal resolution hämtar Annika Pettersson inspiration både från klassiska halsband och olika förändringsprocesser som tex kopiering. Metoder att ta från något och använda till annat, duplicering av data, sampling och mash-ups av redan existerande verk, handlingar där data förloras och upplösning försämras.

Can't believe it's not är en serie broscher tillverkade i rekonstruerat stenmaterial. I vår samtid utvecklas och rekonstrueras olika material för att förbättra dess specifika kvaliteter och passa specialiserade materielbehov. Dessa artificiella rekonstruerade material kan bli dyrare jämfört med de ursprungliga naturmaterialen, detta projekt avser att ifrågasätta materialen status i dagen samhälle.

Annika Pettersson är smyckekonstnär från Sverige. Hon tog sin MFA från Konstfack i Stockholm 2009. Sedan dess har hon ställt ut frekvent både i Sverige och internationellt. För närvarande bor och arbetar hon i Sverige och USA.

 

 
 
 

 

« tillbaka / back