« tillbaka / back


foto Mats Håkanson

 

ÅSA LOCKNER - WIEWS OF ORDER

OPENING NIGHT 13 MARCH 2008, 17-20
EXHIBITION RUNS UNTIL 30 APRIL
OPEN MON-FRI 11-18, SAT 11-15

For english version, please schroll down.

I 7 kapitel åskådliggör Åsa Lockner begreppet Ordning. Idén och inspirationen till utställningen kommer bland annat från resor i länder där regimens makt över medborgarna är sträng och tillvaron arrangerad in i minsta detalj. Men ordning är också hennes eget vapen i jakten på en balanserad vardag. Utställningen "Views of Order" utforskar olika aspekter på Ordning - politiskt, socialt och kulturellt. Men konstnären och formgivaren Åsa Lockner relaterar delvis temat till sitt privatliv:
- När jag är stressad ökar mitt behov av ordning. Jag försöker kompensera min känsla av att ha tappat kontrollen med att sortera alla jobbpapper in i rätt plastfickor.
Nyligen besökte Åsa Lockner också Laos och Vitryssland, två länder där invånarna kontrolleras hårt av maktapparaten. Hon reagerade med förvåning på hur få tecken på den statliga kontrollen som faktiskt syns på gatorna i länderna:
- Avsaknaden av personliga uttryck och subkulturer slog mig hårdast. Minsk stadskärna var t ex onaturligt ren och prydlig, det var helt enkelt för rent. Samhället var sanerat från avvikande uttryck.
"Views of Order" är disponerad som sju "kapitel" med smycken och skulpturer i kompletta miljöer där varje sådan illustrerar konstnärens tankar. Första kapitlet, "Table Manners", tar upp totalitära regimers repression mot oliktänkande. I tredje kapitlet finns skulpturen "Att Vara Fin" där kvinnor kämpar mot både sin synliga och osynliga boja - könsmaktsordningen som trots allt prat ständigt finns mitt i vår vardag. Andra kapitel tar upp ordning som ångestdämpare, ordning som formare av omvärldsbilder osv.

Konstnären och formgivaren Åsa Lockner är utbildad i metallformgivning på Konstfack. Hon är representerad på Platina, Konsthantverkarna i Stockholm och hennes produkter hittar man även på Åhléns och Belysningsbolaget samt i Tokyo och Helsingfors. Sedan 2005 har Åsa deltagit i projekt med Svenska Institutet. Hon var en av grundarna till konsthantverksgruppen LOD och har därefter startat designtrion med butik
MADE BY tillsammans med David Taylor och Agnieszka Knap.

Se även länk till Artists - Åsa Lockner

För mer information och bildmaterial, kontakta: Sofia Björkman, tel 0739- 805 906, e-mail sofia@platina.se

In 7 chapters Åsa Lockner depicts the concepts of Order. The idea and inspiration for the exhibition comes partly from journeys in countries with limited freedom of speech and repression. Order is also Åsa Lockners own tool for balancing her everyday life.
The exhibition "Views of Order" is a research on different aspects of Order - political, social and cultural. But the artist and designer Åsa Lockner also relates Order to her private live:
- When I face symptoms of stress my desire for order increases. I try to compensate my loss of control with actions as organizing work papers in files.
Recently Åsa Lockner visited Laos and White Russia, two countries where the inhabitants are under strong repression from the authority. She reacted with surprise on the few visible signs from the governmental control in the streets:
- The lack of individual expression and sub cultures was the things that struck me hardest. Down town Minsk was unnaturally tidy and clean, simply too clean. The whole society was cleansed from diverting expression.
"Views of Order" is organized in seven chapters of jewellery and sculptures in different environments, all describing the artist ideas. The first chapter, "Table Manners", handles governmental repression towards dissidents. The third chapter is the sculpture, "Being Nice", where woman fights against visible and invisible chains.

Åsa Lockner was one of the founders of art craft group LOD och has started the metal design group MADE BY together with David Taylor och Agnieszka Knap.
Link Artists - Åsa Lockner

For more information on the exhibit, pictures etc, please contact: Sofia Björkman, phone +46-739- 805 906, e-mail sofia@platina.se


   
 
 
 

 

« tillbaka / back