« tillbaka / back
 

BUILDING JEWELLERY JEWELLERY BUILDING
AN EXHIBITION BY


SARA BORGEGÅRD (SWEDEN)
ERIK KUIPER (THE NETHERLANDS)
MARTIN PAPCUN (CZECH REPUBLIC)

OPENING NIGHT 3RD OF FEBRUARY 2009 17–20
THE EXHIBITION RUNS UNTIL 21ST OF MARCH
OPENING HOURS MO–FR 11–18 SA 11–15

THE EXHIBITION IS PART OF ”DESIGN IN VASASTAN”
Read more ...Link Design in Vasastan

WELCOME!


For english version, please schroll down.

Smycken som relationell arkitektur.

Under möbel- och arkitekturveckan i Stockholm presenterar Galleri Platina utställningen Building Jewellery Jewellery Building. I utställningen visas arkitekturinspirerade smycken av Sara Borgegård (Sverige), Erik Kuiper (Holland) och Martin Papcun (Tjeckien).
Gemensamt för dem är att alla visar på smyckets funktion som spegel av sin omgivning. De tre utställarna vill visa hur smycket förhåller sig till kroppen precis som arkitektur förhåller sej till landskapet.

Sara Borgegård
Smycken har en hemvist och det är kroppen. Det är i relation till just kroppen som Sara Borgegård konstruerar sina smycken. Materialen är ofta trä, järn och flirtar med industriella uttryck och referenser, formerna är ruffa och kontrasteras ofta med milda pastellfärger. Sara Borgegårds arbete är en pågående fysisk diskussion kring materia, skala och proportioner.

Erik Kuiper
Erik Kuipers arbeten handlar om skyddade platser och byggnader, tillflyktsorter, baser varifrån människor kan utgå för att möta resten av livet. Resultaten blir smycken som symboler för tillflyktsorter. Eriks smycken är gjutna i cement, ett material som vi kan associera med konstruktion, skydd, varaktighet och trygghet.

Martin Papcun
Vad är ett hem? Martin Papcun har haft många hem i sitt liv. Det har varit många nya platser, städer och länder. För att undersöka just definitionen av hem började Martin en process av att bygga upp tidigare hem, riva ned dem och igen försöka återskapa dem.
Martins smycken kan ses som känslomässiga upplevelser av rum och platser där materialet har underordnad betydelse. Formen på hans smycken kan ses som minnen och föreställningar av hem.

Building Jewellery Jewellery Building visar hur smyckekonst utmanar våra föreställningar om vad som är brukbart, bärbart och funktionellt.
För mer information om utställningen, bildmaterial och bokning av intervjuer eller fotografering, kontakta Sofia Björkman, sofia@platina.se

 

Sara Borgegård

 

Sara Borgegård

 

Sara Borgegård

 

Erik Kuiper

 

 

Erik Kuiper

 

Erik Kuiper

 

Martin Papcun

 

Martin Papcun

 

Martin Papcun

   
 
Building Jewellery Jewellery Building
Jewellery as relational architecture.

In the furniture and architecture week in Stockholm presents Platina Gallery exhibition Building Jewellery Jewellery Building. The exhibition shows architecture inspired jewellery of Sara Borgegård (Sweden), Erik Kuiper (Holland) and Martin Papcun (Czech Republic).
The common feature is that all shows on jewellry function as a mirror of their surroundings. The three exhibitors want to show how the jewellerys relationship to the body just as the architecture saithe relate to the landscape.

Sara Borgegård
Jewellery has a residence and it is the body. It is specificly in relation to the body that Sara Borgegård is making the design of her jewellery. The materials are wood and iron wich flirt with industrial terms and references, the forms are rough and often contrasted with the gentle pastel colors. The work of Sara Borgegård is an ongoing discussion of the physical material, scale and proportions.

Erik Kuiper
Erik Kuipers interrest lies in spaces and buildings thatprotect us, spaces withdraw to, to feel safe and collect strenght to meet the rest of our lifes.
his work result in jewellery that symbolize feelings of safe places. Eriks jewellery is casted in cement, a material that we associate to constructions, protection, sustainability and comfort.

Martin Papcun
What is a home? Martin Papcun have had many homes in his life. There have been many new places, cities and countries. To examine just the definition of home Martin began a process of building up earlier homes, tear them down again and try to recreate them. Martins jewellery can be seen as the emotional experiences of the rooms and places where the material was incidental. The shape of his jewelry can be seen as memories and perceptions of a home.

Building Jewellery Jewellery Building shows us how jewellery art challenge our notions of what is usable, portable and functional.

For more information about the exhibition, visual and booking interviews or photography, please contact Sofia Björkman sofia@platina.se.

 
 

 

« tillbaka / back