« tillbaka / back

 

SOLANUM
ELIN FLOGNMAN AND SARA ERKERS

17TH OF OCTOBER - 7TH OF NOVEMBER 2020

The exhibition Solanum is a collaboration between jewellery artist Elin Flognman and textile artist Sara Erkers. The artists have been intrigued by a familiarity in their mutual artistic practices. Recently we could see the artists collaborate in an exhibition at Not Quite in Fengersfors, a former factory turned into an art space and center for cultural expressions. In the exhibition at PLATINA in Stockholm we will see the artists appreciation of everyday objects and love for the humble potato.

- We have discovered a kinship in our mutual artistic practices; jewellery and textile art. We are now letting our pieces have a conversation about everyday life and things. In our work we salute the banality and greatness of everyday life, cheap or found materials and the not so exotic and perhaps plain potato. With different starting points we end up quite close to this conclusion: There is something intriguing about the same old breakfast sandwich on a grey Monday morning. For us the craft behind the piece is important, the magic of craft and the magic of everyday life.

Elin Flognman and Sara Erkers are both educated at HDK - School of Design and Crafts. University of
Gothenburg. Elin Flognman received her MFA in Jewellery Art 2013 and Sara Erkers her MFA in Textile Art 2012. 

 

 

 


Svensk text:

SOLANUM
ELIN FLOGNMAN OCH SARA ERKERS

17 OKTOBER - 7 NOVEMBER 2020

Utställningen Solanum är ett samarbete mellan smyckekonstnären Elin Flognman och textilkonstnären Sara Erkers. I deras olika konstnärliga praktiker har de hittat likheter som fört dem samman. Nyligen kunde vi se ett av deras samarbeten i en utställning på Not Quite i Fengersfors, ett tidigare bruk förvandlad till ett konstcentrum. I utställningen på PLATINA i Stockholm kommer vi att se konstnärernas uppskattning av vardagliga föremål, och kärlek till den blygsamma potatisen.

- Vi har upptäckt ett släktskap mellan våra respektive konstnärliga fält; smyckekonst och textilkonst. Nu låter vi våra verk samtala med varandra om vardagens företeelser och ting. Vårt arbete är en hyllning till den storslagna enkelhet som är vardagen, materialens inneboende värde och den ödmjuka potatisen. Med olika utgångspunkter hamnar vi ganska nära samma slutsats: Det är något speciellt med den där vanliga frukostmackan en grå måndagsmorgon. Hantverket är för oss en del av magin, konsthantverkets och vardagens magi.

Elin Flognman är verksam i Trollhättan och Sara Erkers i Ullvi, Dalarna. De är båda utbildade vid HDK - Högskolan för konst och design i Göteborg. Elin Flognman tog sin MFA i smyckekonst 2013 och Sara Erkers sin MFA i textilkonst 2012. 

 

 

 

« tillbaka / back