« tillbaka / back

Funktionella smycken för sorg och fåfänga

Ett sextiotal annorlunda smycken visas upp på HDK:s utställning för kandidatexamen på Galleri Platina.
Utställningen har redan visats på Gallery Marzee i Holland, där de vunnit ett stort gensvar.

Varför vill man visa upp studentarbeten? Så här säger Åsa Skogberg på Platina:
- Det finns ofta något väldigt visionärt med studentarbeten, som ibland går förlorat i de etablerade konstnärernas verksamhet.
- Just detta års studenter visar också en väldigt mångfacetterad bild av samtida smyckekonst - de är bara sex studenter men de visar en stor spännvidd genom olika teman, materialhantering och bakomliggande idéer. Kontrasterna är stora och därmed berikar de olika arbetena varandra när de visas tillsammans.

HDK står för Högskolan för Design och Konsthantverk och är en del av Göteborgs Universitet. Institutionen för smyckekonst är unik i Sverige och tar in ett fåtal studenter varje år. Relationen mellan människan som bärare och smycket är centralt i undervisningen. Teknik, material och formstudier flätas samman genom grundläggande gestaltningsövningar med tillämpningar på olika typer av smycken.
HDK:s kandidatelever är de studenter som tar examen efter tre år. Årets studenter är: Ami Avellan, Helle Rasmussen-Theliander, Carolina Baldal, Åsa Halldin, Åsa Christensson och Maria Ylander.

Utställningen består av ett 60-tal objekt där det blir väldigt tydligt att smycken kan ha en funktion. Maria Ylanders sorgsmycken tar upp en tradition som är nästan borta; att offentligt visa upp sin privata förlust av en närstående. Ami Avellans smyckeobjekt med inbyggd kompass hjälper den som vill resa med lätt packning och öppet sinne.

HDK:s kandidatexamenutställningen har vernissage den 6 april och pågår fram till den 6 maj.

För mer information kontakta:
Åsa Skogberg, tfn 08-300 280, 070-783 15 95, asa@platina.se

 


Ami Avellan

Åsa Christensson

 


Carolina Baldal


Åsa Halldin

Helle Rasmussen-Theliander

 

Maria Ylander