« tillbaka / back


BERÄTTELSER I SMYCKEFORM
EXAMENSPROJEKT MASTER HDK GÖTEBORG 2009

KARIN ROY MICHELLE ANDERSSON
KLARA BRYNGE
GERTRUD HEINERUD
SERENA HOLM

Vernissage torsdagen den 20 augusti 2009, 17 - 20
Utställningen pågår till och med 19 september

STORYTELLING JEWELLERY EXHIBITION
GRADUATION MASTERWORKS HDK GÖTEBORG 2009

Opening 20th August 2009, 17-20
Exhibition runs until 19th september

 

 

KARIN ROY MICHELLE ANDERSSON

Karin Roy Michelle Andersson bekänner att ”utan en historia blir det inget intressant smycke”. Därför består hennes examensprojekt av ett antal sanna historier som hon dragit essensen ur och gestaltat som bärbara objekt. Här möter vi bl a ett halssmycke som liknar insektsben och små blåsflöjter – och som berättar om hur man kan stämma spelande syrsor.

Karin Roy Michelle Andersson confesses that "without a story, there will be no interesting jewellery. Therefore her diploma project consists of a number of true stories, which she has withdrew the essence from and made into portable objects. Here we meet, among other things, a neck piece that resembles the bones of insects and small flutes – telling the art of how to and tells how to tune a cricket.

 

KLARA BRYNGE

Idag är det etablerat att smyckekonstnärer jobbar gränsöverskridande och konceptuellt och att smycken per definition inte har med metall att göra. Därför kan det närmast ses som radikalt och befriande när en smyckekonstnär i sitt examensarbete använder traditionellt silversmide. Detta gör Klara Brynge när hon med säker hand undersöker gränslandet mellan form och funktion, yta och dekor i ett antal asketiska och råa halssmycken och broscher.

Today, it is established that jewellery artists work cross-border and conceptually and that jewellery by definition do not have to have anything to do with metal. Therefore, it can immediately be seen as radical and liberating when a jewellery artist is using traditional silver. This is also the case when Klara Brynge uses her safe craftsmanship to examines the intersection between form and function, space and décor, in a number of ascetic and crude neck pieces and brooches.

 

GERTRUD HEINERUD

Gertrud Heineruds alter egon gestaltas av en flock individer i miniformat som bildar en installation snarare än separata smyckeobjekt. Dessa har Gertrud Heinerud skulpterat i porslin som hon sedan har klätt i textilier och ädelstenar. Det är lätt att spetsa öronen när man hör hennes titlar: ”Crazy Dog with a light and night vision goggles” och ”Griskatten sjunger opera i duschen” är två exempel.

Gertrud Heinerud’s alter egos is shaped into a flock of miniature individuals. This is a creation where the installation is hard to separate from the jewellery objects themselfes. These have been sculptured in porcelain and then dressed in textiles and precious stones. It is easy to round the ears when you hear her titles: "Crazy Dog with a light and night vision goggles" and "Pig Cat sings opera in the shower" are two examples.

 

SERENA HOLM

Serena Holm, med rötter i Italien, har tagit fasta på en delikat guldsmedstradition där ornament och symboler dominerar. Serena Holm bygger sedan med assemblage-teknik upp nya intrikata och flertydiga figurer. Hennes smycken med inslag av guld och emalj kan vid första ögonkastet kännas gulliga och naiva, men den känslan byts mot en osäkerhet när blicken får komma närmare och nya berättelser träder fram.

Serena Holm, with roots in Italy, has taken on a delicate goldsmith tradition where the ornaments and symbols dominate. Serena Holm builds uses assemblage for her creation of new, intricate and ambiguous figures. Her jewellery includes gold and enamel and may at first glance feel rather cute and naive. That feeling changes to an uncertainty as the eyes get closer to the objects and new stories emerges.

   

 

 


 

 


 

 

« tillbaka / back