« tillbaka / back

 
   


30 september - 30 oktober 2004

Tre avgångs studenter från Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet. Examensarbeten i Smyckekonst.

Genren Smyckekonst är ännu ganska okänd i Sverige. I Smyckekonst kommer ofta berättandet och uttrycket i första hand, man väljer material och form efter vad man vill gestalta snarare än de material som traditionellt förknippas med smycken tycker Therese Stawlin, Annika Åkerfelt och Kikkan Hulthén som nyligen har avslutat sina studier i Smyckekonst vid högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet. Utbildningen är den enda i sitt slag i Norden och studenterna arbetar ofta med frågeställningar runt kroppen och söker nya infallsvinklar för kroppsrelaterad konst. Kommunikation kan ses som ett nyckelord i denna ofta konceptuella konstart.

 

 
Therese Stawlin

-Tidsbrist och stress är utgångspunkten i projektet mobilitet.
Objekt som skapar en rörelsehindring och en möjlighet till ett annat tempo.
Jag har reflekterat över rörelsen som krävs för att bära objekten,
begränsningen tvingar bäraren till eftertänksamhet.
 


Annika Åkerfelt

-I medicinska instrument och inventarier inom den institutionella vården finner jag en värld som lockar mig. Det området kommer man sällan i kontakt med om man inte vårdas eller vårdar. Jag upplever estetiken i den miljön som vacker men samtidigt påträngande obehaglig, en tvetydighet som fascinerar och väcker känslor hos mig. I mina smycken vill jag spegla en verklighet där betraktaren lockas att utveckla egna associationer utanför objekten.

 


Kikkan Hulthén

-De smycken jag visar är chiffrerade. Det innebär både att utestänga och att värdesätta. Den som tar sig tid kan med kodnyckeln lösa och läsa meddelandena. Gör vi det förändras vår syn på meddelandet, smycket och bäraren.