« tillbaka / back 


HAPPY HANTVERK

Torsdagen den 15 augusti öppnar en handfull butiker, gallerier och showroom i Vasastan sina dörrar för en sommarkväll för att fira handens verk och det handgjorda.

Välkommen att titta förbi på lite avslappnat mingel och inspiration.
Happy Hantverk pågår 18.00 - 20.00

Hos oss på PLATINA visas nytt i butiken och i galleriet visas utställning av Sofia Björkman, Body Brilliance - Human Brilliance.

Övriga;
Växbo Lin, Odengatan 52
Mingel med ägarna Hanna och Jacob Bruce samt visning av höstens nyheter.

Camilla Lundsten Studio & Littlephant, Östermalmsgatan 1
Mingel och färgstarka nyheter.

Bemz Inspiration Store, Odengatan 22
Mingel och nyheter.

Klässbols, Sveavägen 104
Välkommen till Kläsbols, Stockholms senaste linnebutik!
Kom och se vårt projekt till Rådhuset i Oslo, vår senaste leverans till Svenska hovet och såklart nyheter som vi presenterar på Formex.

Designgalleriet, Odengatan 21
Mingel och lansering med tidningen Hemstilat som introducerar sin app Wood- the core of Scandinavian Design.

The PR Agency, Västmannagatan 27
The Agency Gallery.


SOFIA BJÖRKMAN
BODY BRILLIANCE
- HUMAN BRILLIANCE

25 JUNI- 24 AUGUSTI 2013
25TH OF JUNE - 24TH OF AUGUST 2013

Photo with dancers: Urban Jörén
Dancers; Agnieszka Dlugoszewska & Daniel Sjökvist

Swedish;
När vi talar om smycken kan vi inte förbise kroppen eftersom kroppen är utgångspunkten för de flesta smycken. Även om ett smycke ligger i en monter på ett museum så relaterar vi det till kroppen. Men vad är kroppen? Är den nakna huden en estetisk preferens som Darwin hävdade? Hade vi klätt på oss och smyckat oss om vi inte hade naken hud? Kroppen kan ses som ett objekt men kroppen är också transperent med skinn som genomskinligt skal. Vi kan operera in smycken i kroppen, vi kan tatuera oss, vi kan smycka världen och vi kan tänka smycken utan objekt. Smycken är relaterat till hela människan och hela jaget. Min kropp är jag.
Smycken är förkroppsligade miniatyrer av livets innehåll, komprimerade till små objekt med stort innehåll. Smycken är nästan alltid mindre än själva kroppen men förmedlar den storlekslösa andliga sfären omkring. Smycken refererar till kroppen som objekt men också till kroppen som en del av världsalltet. Smycken är för hjärnan, för intellektet, sinnet, själen.
Finns det sanna jaget? Det sanna smycket? Är det en mänsklig konstruktion? Ska ett smycke vara vackert? eller är det ett föremål med innehåll? Kanske en retning, kanske något som kittlar eller till och med irriterar. Kliar?

Människan använder smycken som förlängning av hennes tankar, som förlängning av den person hon är och vill vara. En naken kropp döljer vad som finns däri. Den påklädde visar mer via de yttre attributen. Smycken är en del av kroppens kommunikativa medel gentemot andra och oss själva.

Naket och påklätt på samma gång. En kroppslig briljans. En mänsklig återspegling. En mänsklig briljans.

Sofia Björkman startade Platina 1999 och har under åren funderat kring vad smycken kan vara, hur smycken ser ut och vilken mening vi lägger i de smycken vi väljer. Det är smycken från klassisk stil till utmanande experimentella verk som handlar om smycken och smyckande mer än att vara smycken i sig själva.
Sofia Björkman är utbildad på Konstfack i Stockholm varifrån hon har en MFA.


English;
Is the naked skin an aesthetic preference that Darwin claimed? Had we humans dressed and adorned us if we did not have bare skin? The body may be viewed as a place for jewellery, or an object, but the body is also transparent with a translucent skin shell. We can operate jewellery into the body, we can make tattoos, decorate the world and think of jewellery as objects. Jewellery is related to the whole person and the whole personality. "My body is me." Jewellery refers to the body as an object but also to the body as part of the universe. Jewellery is for the brain, the intellect, mind and spirit.

Shall a piece of jewellery be beautiful? And/or is it a piece with a great content? Maybe a teasing piece? Irritating? Itching?

People use jewellery as an extension of her thoughts, as an extension of the person she is or wants to be. A naked body conceals what is contained therein; the dressed person shows more via the external attributes. Naked and dressed at the same time, physical brilliance, human reflection, human brilliance.

Sofia Björkman founded Platina in 1999 and has over the years been thinking about what jewellery can be, how jewellery look like and what meaning we add to the pieces we choose. It's jewellery from classic style to challenging experimental works dealing with jewellery and adornment more than being pieces themselves.
Sofia Björkman has an MFA from Konstfack in Stockholm
. 

 

« tillbaka / back