« tillbaka / back 

Helena Lindholm

24th November - 23d December 2011


This is an exhibition but there is no title.
The words are few but the content great.
There are dreams and there are stories.
There is jewelry with and without precious stones.
There are various materials and much effort put in.
There is value, which you determine yourself.
There are no pre-determined prices. You set the price according to the worth you place upon it.
You can make an offer along with your motivation.
The jewelry can be yours but that is our decision.

Welcome!

Det är en utställning men det finns ingen titel.
Orden är få men innehållet stort.
Det finns drömmar och det finns berättelser.
Det finns smycken med eller utan ädelstenar.
Det finns olika material och mycket nedlagd tid.
Det finns värden, vilka bestämmer du själv.
Det finns inga fasta priser. Priser bedömer du efter de värden du lägger in.
Du kan i den här utställningen lägga ett bud tillsammans med en motivering.
Smycket kan bli ditt men det bestämmer vi.

Välkommen!

Om värden;
Skönhet och estetik är åtråvärt. Många av oss är beredda att lägga ned mycket pengar och möda för att förhöja och skapa mervärde. Skönhet kan anses ytlig men faktum är att skönhet är makt. Skönhet ger status och skönhet kan lindra själen. Ett smyckes skönhet är bara en i raden av alla de värden smycken bär på. Smyckekonst refererar till mänskliga och andliga frågeställningar, objekten är ofta små i storlek men tar desto större plats i människans emotionella värld. Smycken har sedan urminnes tider dekorerat kroppen, skyddat oss och gett oss lycka. Smycken har fungerat som redskap för att stärka oss själva och som symboler för att visa vilka vi är och vilken grupp vi tillhör. Med smycken kommunicerar vi med vår omvärld och visar vilka åsikter vi står för. Att smycken har terapeutiska värden och läker sår talar vi inte mycket om men människor älskar att berätta historier om de symboler de bär med sig. Om vi frågar människor vad som är mest värdefullt för dem, får vi inte sällan svaret - smycken.

Julen är en högtid då vi ställs inför frågor om värden, ekonomiska som emotionella. Vi samlar våra närmaste kära, lägger ned mycket tid för att skapa trivsel och ge varandra värdefulla gåvor. Inför denna högtid ges du nu chansen att besöka Helena Lindholms utställning där du får fundera på vilka värden som betyder mest för dig. Helena Lindholm visar smycken byggda på drömmar. Det är drömmar om begär, drömmar om andlighet, nattens drömmar och dagens, när hjärnan tar en paus, vandrar fritt och lämnar medvetande.

Varje smycke kan bli ditt om du kan motivera dina värderingar. Du lägger ett bud, skriver en motivering och kanske blir det ditt, vid utställningens slut, lagom till jul.

Helena Lindholm tog sin Master examen från Konstfack 2006 och har sedan dess varit verksam som smyckekonstnär.

     
     
     


Read more about Helena


 

 

« tillbaka / back