« tillbaka / back

 

HELENA jOHANSSON LINDELL
RE-HANDLE

27TH OF APRIL - 10TH OF JUNE

Helena Johansson Lindell makes jewellery with a lowbrow attitude and predilection for things kitschy. She struggles with the hierarchical structures that we are collectively immersed in: the ideas that some things, some ways, and some people are better or worth more than others. In her work Lindell tries to embrace the materials, the methods and qualities that, from a societal perspective, are considered low class, low status, or bad taste. It is her way to try and repeal the prejudice that is a result of those hierarchies. Helena Johansson Lindell picks up materials from flea markets and second-hand shops, plastics mostly and occasionally wood - toys and kitchenware. She cuts them up and builds new shapes from them using a saw, glue, and a file.

She says: "The inspiration I find is in the material itself. Plastic, for example is often vilified, looked upon as something evil in itself. An alternative would be for us, collectively, to take responsibility for how we treat plastic. Bad taste is something that motivates me."

Lindell enjoys simple and repetitive techniques, as they create space for her intuition. The artist intention is to create jewellery that affects the body before the intellect. Lust is always present, either as a method or as the shapes turn sensual or erotic. Lindell wants her work to infuse a sense of permission, that everything is allowed and without judgment.

Helena Johansson Lindell is a jewellery artist based in Stockholm, Sweden. Lindell studied Jewelry at the Konstfack University College of Arts, Crafts & Design in Stockholm, Sweden and earned a BA in Visual Art from Oslo National Academy of the Arts in Norway. Her work has been featured in solo and group exhibitions in Europe, USA, Asia (Bangkok) and South America (Brazil). Recently her jewellery was a part of the Schmuck Special Show 2017 in Munich. 

 

Helena Johansson Lindell.
Foto Therese Jahnson

 

 

Helena Johansson Lindell gör smycken med förkärlek för kitschiga saker. Hon kämpar med de hierarkiska strukturerna som vi kollektivt är styrda av: de idéer som får oss tro att vissa saker, sätt, och människor är bättre eller mer värda än andra. I sitt arbete försöker Lindell att omfamna material, metoder och egenskaper som, ur ett samhällsperspektiv, anses låg klass, låg status, eller dålig smak. Det är hennes sätt att försöka upphäva fördomar som härstammar av dessa hierarkier. Helena Johansson Lindell plockar upp material från loppmarknader och second hand-butiker, mestadels plast, ibland träleksaker och köksutrustning. Hon tar isär, klipper upp och bygger nya former med hjälp av en såg, lim och en fil.

Hon säger: "Inspirationen finner jag i själva materialet. Plast till exempel ses ofta som något ont i sig själv, istället för att vi, kollektivt, tar ansvar för hur vi behandlar plasten. Låg status eller det som uppfattas som dålig smak är något som motiverar mig".

Lindell gillar enkla och repetitiva tekniker, eftersom de skapar utrymme för hennes intuition. Konstnärens avsikt är att skapa smycken som påverkar kroppen före intellektet. Lust är alltid närvarande, antingen som en arbetsmetod eller när formerna blir sensuella eller erotiska. Lindell vill att hennes arbete skapar ett tillstånd av att allt är tillåtet och utan att värderas.

Helena Johansson Lindell är en smyckeskonstnär verksam i Stockholm. Lindell studerade på Konstfacks i Stockholm samt vid Konsthögskolan i Oslo. Hennes arbeten har visats i solo- och grupputställningar i Europa, USA, Asien (Bangkok) samt i Sydamerika (Brasilien). Nyligen ställdes hennes smycken ut på Schmuck Special Show 2017 i München.

 

 

 

 
 

 

« tillbaka / back