« tillbaka / back

 

HELENA SANDSTRÖM
DO YOU READ ME?

DECEMBER 12-30, 2015

Do you read me? is the title of Helena Sandström's exhibition at Platina shown until December 30, where we among others
will see tantalizing feathers and jewelry inspired by the shape of an old-fashioned megaphone in sheet metal.

The exhibition deals with communication or the lack of it, born out of a personal experience of not being listened to, but it can
also be transmitted on society at large. Everyone wants to be heard, to get their message through - but who is listening anyway?
To watch a debate program is directly painful, I think. It's much about to overpower the other party, never to listen and try to
see something from the perspective of others ...
- says Helena Sandström

Helena Sandström is a jewelry artist based in Stockholm. She took her master's degree from the Konstfack University
College of Arts, Craft and Design in 1997 and received great attention for her necklace of gold and eggshell which was
acquired for Nationalmuseum's collection in 1999. In addition to Nationalmuseum, she is also represented at Röhsska
Museet and Nordiska Museet. She has exhibited both in Sweden and abroad, and this fall she has been in Odawara, Japan,
as artist-in-residence.


 Do you read me? är titeln på Helena Sandströms utställning på Platina som visas fram till nyår där vi bland annat får se
kittlande fjädrar och smycken med inspiration från formen av en gammaldags megafon i plåt.

Utställningen handlar om kommunikation eller bristen på den, kommen ur en personlig upplevelse av att inte bli lyssnad på,
men det kan också överföras på samhället i stort. Att alla vill bli hörda, få fram sitt budskap, säga sin mening - men vem
lyssnar egentligen?
Att titta på ett debattprogram är direkt plågsamt tycker jag, när det bara handlar om att överrösta den andra parten, aldrig
om att lyssna och försöka se något ur den andras perspektiv...
-säger Helena Sandström

Helena Sandström är smyckekonstnär och verksam i Stockholm. Hon tog sin masterexamen från Konstfack 1997 och
uppmärksammades stort för bla sitt halsband av guld och äggskal som sedan köptes in till Nationalmuseums samling 1999.
Utöver Nationalmuseum är hon även representerad på Röhsska Museet och Nordiska Museet. Hon har ställt ut både i Sverige
och utomlands och senast nu i höst har hon varit i Odawara, Japan, på artist-in-residence.

 
 

 

« tillbaka / back