« tillbaka / back

ON THE MOVE
HILDE DE DECKER

20 JANUARI - 19 FEBRUARI 2011

For english version please schroll down

Tänk dig att du besöker ett galleri för att se en utställning och vid första anblick finns där inget att se. Du fortsätter genom rummet med en känsla av att allt är tömt och alla gått därifrån. Galleriet låter ihåligt även om rummen inte är tomma.

Hilde De Decker reducerar materian i syfte att upptäcka en annan. Hon använder sig av tomrummet som det visuella medlet att visa på just det som är utelämnat. Att utelämna är dock inte samma sak som reducera innehåll, utan tvärt om, det kan skärpa till och visa mer. Utställningen On the move är en öppen upplevelse där betraktaren får öppna upp sitt eget arkiv av mentala bilder och förlita sig på det hon eller han ser. Där finns objekt och visuella föremål även om de har tagit oväntade former och ger begreppet materia en mer subtil verklighet. Detta kräver mer av besökaren men eliminerar påtvingade föreställningar och förutfattade meningar.
Fylld med tomhet, vacklar det materiella och det visuella i denna utställning på gränsen mellan den konkreta verkligheten och den frånvarande bilden.

Hilde De Decker bor och arbetar i Belgien. Sedan 2000 har hon undervisat, föreläst och hållt workshops på olika konstskolor. Mellan 2005-2008 undervisade hon på Jewellery Department - Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam. Sedan 2008 är hon professor för Jewellery Department i Sint Lucas Antwerpen.ON THE MOVE
HILDE DE DECKER
20 JANUARY - 19 FEBRUARY 2011

You enter a gallery to see an exhibition but at first glimpse there's nothing to see. You keep on walking through the room with the feeling that everything is gone and no one is any longer there. The gallery sounds hollow, though the rooms are not empty.

Hilde De Decker reduces the material in order to discover one another. She uses the void as the visual means to show just what has been omitted. Omission is not the same as reducing the contents, but on the contrary, it can intensify and show more. The exhibition On the move is an open experience where the viewer can open up their own records of mental images, and rely on what she or he sees. There are objects even if they have taken unexpected forms and gives the concept of material a more subtle reality. This requires more of the visitor but eliminates forced beliefs and preconceptions.

Filled with emptiness, this exhibition wavers on the edge of the tangible and absent picture.

Hilde De Decker lives and works in Belgium. Since 2000 she teaches, gives lectures and workshops at different art schools. She has been teaching at the Jewelry Design Department - Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam (2000-2008) and since 2008 she is Head of the Jewelry Department, Sint Lucas, Antwerp
. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

« tillbaka / back