« tillbaka / back

IT´S A JEWEL - NOT A DOLL
8 AV SVERIGES INTERNATIONELLT HETA SMYCKEKONSTNÄRER STÄLLER UT PÅ HEMMAPLAN
22 APRIL - 22 MAJ 2010

RUT-MALIN BARKLUND! SOFIA BJÖRKMAN! SARA BORGEGÅRD! JENNY EDLUND!
AGNES LARSSON! HELENA LINDHOLM! JOHANNA PERSSON! ANNIKA PETTERSSON!

For english version, please schroll down.

På utställningen "It's a jewel - not a doll" på Platina i Stockholm ges chansen att se 8 av Sveriges internationellt uppmärksammade smyckekonstnärer.

Den som vill förstå sin samtid gör god ide i att betrakta människors attribut och se vad de bär på kroppen - eller vad smyckekonstnärerna skulle vilja se där. Smyckekonst är en konstart som står människan nära. Människan smyckade sig innan hon klädde sig och vi vet att Neandertalare var intelligenta på grund av att de bar smycken och därmed kunde se världen i symboler. Smyckekonst refererar till mänskliga och andliga frågeställningar, objekten är ofta små i storlek men tar desto större plats i människans emotionella värld. Om vi frågar människor vad de skulle ta med sig om det började brinna får vi inte sällan svaret - smycken.

I utställningen ser vi smycken som balanserar på gränser och bryter dem. Konstnärerna rör sig över landsgränser, utmanar konventioner om vad som är bärbart, ifrågasätter normer om vad som kallas äkta och använder sig av material och tekniker som vanligtvis inte förknippas med smycken. Vi finner avancerade tekniska lösningar, udda material-hantering och historiska referenser.
Bland smyckena hittar vi material stretchade till oigenkännlighet som tex Agnes Larssons laborationer med kolpulver som hon förvandlar till skivor liknande glittrande skiffer och Rut-Malin Barklund's stenliknade halssmycken av svart mdf. I Helena Lindholms smycken ger saltkristaller ett glimmande uttryck. Sofia Björkman digitaliserar tidigare arbeten och låter 3D- printa dem i andra skalor. Sara Borgegård har framställt arkitektoniska smycken där kroppen får bilda landskapsfond, och Johanna Persson drar mot flertalet konstarter med sina stora halskragar i textil och glas. I utställningen ser vi också smycken av Jenny Edlund och Annika Pettersson.

Enligt Vanja Hermeles dokumentation Konsten så funkar den (inte) som getts ut i KRO och KIF's regi, står utställningens konstnärer långt ner i den svenska konsthierkin vilket kan anses anmärkningsvärt med tanke på att de har långa konstnärliga utbildningar, de har på senare tid fått mer uppmärksamhet i svensk press än hierkins topp, den internationella uppmärksamheten är stor och de välkomnas på internationella gallerier och museer som tex MAD i New York och Pinakotek der Moderna i Munchen.

Hur kommer det sig?

Varsågoda, kom och tyck till eller kanske hellre; vänta med att tycka, börja undersök, se, upplev, slå hål på rådande fördomar, njut och fundera.


RUT-MALIN BARKLUND

 

 

SOFIA BJÖRKMAN

 

SARA BORGEGÅRD

 

JENNY EDLUND

 

AGNES LARSSON

 

HELENA LINDHOLM

 

JOHANNA PERSSON

 

ANNIKA PETTERSSON

   
   

IT´S A JEWEL - NOT A DOLL
22 April - 22 May 2010

If you want to understand our time, it's a good idea to consider the human attributes and see what people wear on the body - or what the artists creating the jewellry would like to see there. Jewellery belongs to the human body. Humans wore jewellery before the invention of clothing, we know that even the Neanderthal's were intelligent enough to use jewellery, and therefore could see the world in symbols. Jewellery refers to human and spiritual topics, often small in size but occupy place in the greater emotional world. If we ask any given person what they would bring if ones home caught fire, we often hear - jewellery.

In the exhibition we will find jewellery that is at the borders and at same time breaking them. Artists move across land borders, challenging conventions about what is wearable, questioning the standard of what is called authentic and useful materials and techniques not usually associated with jewellery. We will find advanced technical solution; materials relating to odd and historical references.
Among the works we will find materials stretched beyond recognition: Agnes Larsson's laboratory with powdered charcoal, which she transforms into glittering slate. Rut-Malin Barklund's s necklaces, of a stone-like material yet actually composed of black mdf. Helena Lindholm's jewellery offers salt crystals as glittering expressions. Sofia Björkman digitizes previous work and allows 3-D printing to transform them into other scales and colors. Sara Borgegård creates the architectural jewels in which the body may form a landscape foundation as well as Johanna Persson, who draws against most forms of art, with her large neck collars of textile and glass. In the exhibition we also see work by Jenny Edlund and Annika Pettersson.

 

   
 

 

« tillbaka / back