« tillbaka / back 

Jorge Manilla
Only Memories


19th April - 16th May 2012


"This is not just another story, this work tells the story of our lifes, a story of love and death, of feelings and tempations, Wild moments, intense moments, moments that make us feel that we are alive…"

- J. Manilla

For swedish version, please schroll down.

Platina welcomes Jorge Manilla from Mexico City to his first exhibition in Sweden.
The exhibition is a great contrast to the light Swedish minimalist idiom. Instead we are invited into an odyssey into the endless void black holes that are simultaneously filled with feelings indescribable in words.

Jorge Manilla's work challenges us to confront the deepest feelings and fears we usually avoid. It consists a huge production with wild mixtures of touching stories and twisted relationships. The language is special in which experimental solutions are framed by love and religious upbringing.
What we see is the dark side of passion, the hollow interior of a body, torn apart by emotions. The work is dark, twisted and broken forms of cut leather, which is reminiscent of hopeless knots in ones stomach, burning sores or open wounds. The series is a collection of very unusual and unique jewellery pieces with moral and physical anatomy of the human soul. It is a reminder that human strength in the end overcome the sad and wounding moments. It is a reminder that the horrifying, in fact, is insanely beautiful, and sounds of vulnerability are just signs of heroic strength.

Jorge Manilla, the son of a family of Mexican goldsmiths and engravers, studied visual arts at the Academy of San Carlos, in Mexico. He received a highly technical jewellery training at the Academy of Craft and Design from the Mexican Institute of Fine Arts. But it was until he moved to Belgium, years later, where he enrolled at the Karel de Grote Academy in Antwerp, that he was forced to forget about the traditional notion he had to jewellery, to let his technical skills aside and to research about the cultural meaning of jewellery, its conceptual possibilities and to experiment with materials and techniques . - Sofia Björkman 2012

Welcome!


     
     
     

 

Platina välkomnar Jorge Manilla från Mexico City till sin första utställning i Sverige.
Utställningen är stor kontrast till det ljusa svenska avskalade formspråket. Istället bjuds vi in till en odyssé i de ändlöst tomma svarta hål som samtidigt är fyllda med känslor obeskrivliga i ord.

Jorge Manillas smycken utmanar oss att konfrontera de mörkaste känslor och rädslor vi vanligtvis undviker. Hans arbete består av en vidsträckt produktion med vilda blandningar av rörande historier och krokiga relationer. Det är ett särskilt eget formspråk där experimentella lösningar ramats in av kärlek och religiös uppfostran.
Det vi ser är den mörka sidan av passionen, den ihåliga insidan av en kropp som slitits sönder av känslor. Det är mörka, vridna och trasiga former i skuret läder vilket påminner om hopplösa knutar i magen, svidande självsprickor eller öppna sår. Serien är en samling högst ovanliga och säregna smycken med moralisk och fysisk anatomi av den mänskliga själen. Det är en påminnelse om att mänsklig styrka i slutändan övervinner de ledsamma stunderna och de sårande varaktiga ögonblicken. Det är en påminnelse om att det skräckinjagande i själva verket är vansinnigt vackert och tonerna av sårbarhet är just tecken på heroisk styrka.

Jorge Manilla är född in i en familj med yrken inom guldsmide och gravyr. Han studerade bildkonst vid Akademin i San Carlos i Mexiko. Därefter genomgick han en teknisk utbildning vid Akademin för hantverk och design vid Mexican Institute of Fine Arts. Det var när han flyttade till Belgien, inskriven vid Karel Grote Academy i Antwerpen, som han tvingades att lämna den traditionella synen på smycken. Där la han de traditionella tekniska färdigheterna åt sidan för att istället experimentera och studera den kulturella innebörden av smycken med dess konceptuella möjligheter.
- Sofia Björkman 2012
 

 

« tillbaka / back