« tillbaka / back

 

MIRAGE / YOU'VE GOT THE LOOK

#DIAGONALARTPROJECTS
KARIN ROY ANDERSSON
SANNA SVEDESTEDT

OCTOBER 1-24, 2015
OPENING RECEPTION OCTOBER 1, 17-20

 
 

Mirage / You've got the look

Sanna Svedestedt and Karin Roy Andersson from #diagonalartprojects explore the image of the artist.

- I don't feel like an artist.
- So what do you feel like?
- I feel like a draught ox.

Frazzled thoughts stained with red wine in the middle of a creative chaos of paint and brushes. Isn't it odd that old prejudice of past time artists are still prevailing? At the same time the image of the artist is in constant change. Through today's social media the windows are wide open to the studios and artistic processes. Now a fresh cup of coffee and an efficient laptop is added to the decadent aura. But does the image describe reality? Does the artist play the game to maintain the romantic image and to create a market? Are they living in a romanticized fantasy or do they follow the social standards like most of us?
Today art is often consumed through digital media, but what happens when reality is shown behind a filter and what happens if the imagination gets free play? Is it the artist's role to deal with social codes and norms or just to reflect the environment? What used to be distinguished as different categories of art is now blurred. Needlework is art, art is design, design is craft, craft is photography and video. What is art jewellery? Is the human body in focus? Wherein lays the function? Does the smell of the forest inspire or has the urban conquered the wild? What kind of reflections can be seen through that glass of red wine?
Front and back, image, myth, honesty, bareness, outside and inside. Sanna Svedestedt and Karin Roy Andersson from #diagonalartprojects want to see you in the mirror, from different perspectives, in your or their reality or in the image of it.

Sanna Svedestedt holds a Bachelor Degree in jewellery art, HDK - School of Design and Craft Gothenburg 2009 and works with exploration of traditional crafts materials such as leather and wood. In April 2015 she became the chairman of KIF - The Association of Swedish Craftsmen and Industrial Designers. She also works as forum editor for www.klimt02.net.

Like Sanna Svedestedt, Karin Roy Andersson studied at HDK - School of Design and Craft and graduated in 2009 with a Master Degree in jewellery art. Her artistic work is characterized by repetitions, rhythms and patterns. Since 2010 she is co-owner and manager of Four, a gallery for contemporary jewellery in Gothenburg.

 
 

Mirage / You've got the look

Sanna Svedestedt och Karin Roy Andersson från #diagonalartprojects utforskar konstnärsmyten.

- Jag känner mig inte som en konstnär.
- Vad känner du dig som då?
- Jag känner mig som ett djur. En slitoxe.

Det kan tyckas märkligt att gamla konstnärsmyter lever kvar. Bilden av en konstnärssjäl med rödvinsfläckade åsikter, introverta personligheter mitt i kreativt kaos bland penslar och färgfläckar. Samtidigt står dessa bilder i förändring. Konstnärernas liv, miljö och ateljéer står som fönster på vid gavel via sociala medier. En pigg kaffekopp och en uppfälld laptop tränger sig in i den dekadenta imagen. Vilken bild är det som förmedlas och stämmer den överens med hur det är? Spelar konstnärerna med i spelet för att bevara bilden eller skapa marknad? Lever de i en romantiserad fantasi eller följer de liksom de flesta de sociala normerna? Vad händer när verkligheten ligger bakom ett filter och vad händer när fantasin låter den ta ut svängarna? Är det konstnärernas uppgift att göra upp med sociala koder och politisk korrekthet eller bara att återspegla det som sker?
Står den urbana miljön över vildmarken? Inspirerar skogens dofter? Vad visas i vinglasets brytning? Och vem är egentligen kulturtanten?
Det som tidigare var uppdelat i olika konstnärskategorier är idag suddigt. Broderi är konst, konst är form, form är konsthantverk, konsthantverk är fotografi och rörlig bild. Är smyckekonst, konst som bärs omkring på stan? Vad är framsida och vad är baksida? Kan man se det genom den digitala skärmen?
Image, myt, ärlighet, nakenhet, utsida och insida. Sanna Svedestedt och Karin Roy Andersson från #diagonalartprojects vill se dig i spegeln, i din eller deras verklighet eller i avbildningen av den. Välkommen till baksidan och framsidan av deras konstnärliga praktik.
#diagonalartprojects

Sanna Svedestedt innehar en Kandidatexamen i smyckekonst, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg 2009 och arbetar sedan examen med utforskande av traditionella hantverksmaterial som läder och trä. I april 2015 tillträde hon som ordförande för KIF, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare. Hon arbetar även som redaktör för Klimt02, ett internationellt smyckekonstcommunity.

Liksom Sanna Svedestedt, är Karin Roy Andersson utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg och innehar därifrån en Masterexamen 2009. Hennes konstnärliga arbete präglas av upprepningar, rytmer och mönster. Sedan 2010 är hon delägare och verksamhetsansvarig för Four, ett galleri för smyckekonst i Göteborg. Mellan 2010-2014 arbetade hon som konsult och projektledare för Klimt02.

 

 
 

 

« tillbaka / back