« tillbaka / backPhoto; Mikael Olsson

 

KARIN JOHANSSON
GOODBYE BLUE SKY - EN SMYCKEUTSTÄLLNING OM MÅNGFALDENS BERIKANDE KRAFT

For english version, please schroll down

Vernissage torsdagen den 26 mars 2009, 17 - 20
Utställningen pågår till och med 2 maj
Öppet må - fr 11-18, Lö 11-15

Karin Johansson är smyckekonstnär och professor på HDK i Göteborg. Hon gör nu sin första separatutställning på Galleri Platina i Stockholm där hon visar mer än 100 broscher i form av fjärilar. I utställningen Goodbye Blue Sky blir fjärilen som symboler med flera bottnar: Fjärilen är dubbel med sin symetriska form och har genom historien flera betydelser som döden, återfödelsen, själen, frihet, liv och skönhet. Att utställningen består av mer än hundra objekt har en genomtänk betydelse.

- Jag ville göra en utställning där besökaren kan få stå inför en stor samling objekt som vid första ögonkastet kan verka väldigt lika men vid närmare betraktande upptäcka att alla broscherna är individuella. Det finns något mäktigt i samlingar, kraften i antalet där man blir både fascinerad av den stora mängden av variationer men också kan känna det stora arbete som lagts ned, säger Karin Johansson.

Alla fjärilar är utsågade för hand och därigenom blivit helt unika. Alla har sin egen form, yta och eget utryck.
Karin Johansson menar att det var viktigt för processen att låta de naturliga avvikelserna, variationerna som blir vid handarbete få vara med. Varje utsågad fjärils olikhet har fått bli en tillgång. Karin gillar också att få göra allting själv.

- Utställningen kan vara en bild av det goda samhället; projektet vill visa på variation och att unika individer bildar en rik mångfald, säger Karin Johansson.
Materialen i utställningen är guld och oxiderat silver, vissa av fjärilarna har fått färg av emalj. Metallplåten har olika ytor genom bl a präglingsteknik. Förutom broscherna visas också pappersavtryck av dessa, där metallen fungerat som prägel.

För mer information om utställningen, bildmaterial och bokning av intervjuer eller fotografering, kontakta Sofia Björkman, sofia@platina.se
Länk till HDK

 

 

Brosch
oxiderat silver

 

 

Brosch
silver, vit emalj

 

 

Brosch
oxiderat silver


 


Brosch
oxiderat silver, röd emalj


Photo; Mikael Olsson
 


KARIN JOHANSSON
GOODBYE BLUE SKY - A JEWELLERY EXHIBITION ABOUT DIVERSITY ENRICHING FORCE

OPENING NIGHT 26TH MARCH 2009 17 - 20
THE EXHIBITION RUNS UNTIL 2ND MAY
OPEN MO-FR 11 -18 SA 11 -15

Karin Johansson is a jewellery artist and professor at HDK in Gothenburg.
In her first soloexhibition at Platina "Goodbye Blue Sky" she shows more than 100 brooches in the form of butterflies.
The butterflies are symbols with multiple meanings: The butterfly is double with its symetric form and has been throughout history, several meanings about death, rebirth, soul, freedom, life and beauty. The exhibition consists of more than one hundred objects, which in itself has a meaning.

- I wanted to do an exhibition where the viewer has to face a large collection of objects that at first glance may seem very similar, with the closer look to discover all the brooches are individual. There is something powerful in collections, the power of numbers which are both fascinated by the myriad of variations but also the feeling of great work, says Karin Johansson.


All butterflies are cut out by hand to show variations. All has their own form, own expression and become therefor unique. Karin Johansson believes it is important for the process to allow the natural deviations and variations. The diversity of each butterfly has become an asset. Karin also likes to do everything herself.

- The exhibition can be an image of the good society, the project wants to demonstrate the variety and the unique individuals to form a rich diversity, says Karin Johansson.

The materials of the exhibition is gold and oxidized silver. Some of the butterflies have the color of the enamel. Metal sheets have different surfaces by different tecniques. In addition to the brooch appears also paper impressions of these, where the metal acted as a character.

For more information about the exhibition, visual and booking interviews or photography, please contact Sofia Björkman sofia@platina.se
Link to HDK in Gothenburg

 
 

 

« tillbaka / back