« tillbaka / back
 

LISA WALKER - SOMETIMES

“If the metal brooch had been plastic I couldn´t have broken the sheep`s legs like that, so you could say the nature of the material dictated how it turned out“.

For english version, please schroll down.

15 Maj - 19 juni 2008

Sometimes - speglar för vår omedvetna estetik
Ny samtida smyckeutställning med nya zeeländska Lisa Walker

Lisa Walker kallar sin utställning Sometimes eftersom den anspelar på hennes sätt att arbeta; med många objekt och idéer samtidigt. De visar var hon är i processen vid en viss tidpunkt, med en tanke eller ett särskilt material. Broscherna blir ögonblicksbilder av detta och allt det som omger henne. För som hon säger: "Everything is food for art".
I Sometimes märks lätt den naiva tonen. Färgerna sprakar och materialen blandas kors och tvärs på ett sätt som faktiskt är oväntat - och detta i en genre där just materialblandning blivit ett grundläggande kännetecken. Men i dessa objekt pågår också ett konkret samtal, eller förhandling, om vad som är en etablerad estetik och vad som vi på ett omedvetet plan också uppfattar som vackert. I grund och botten handlar det om hur vi ser - eller inte ser - på material.
I Lisa Walkers hemland Nya Zeeland används inte sällan naturmaterial för konstnärligt skapande, och en viktig underton är respekten för naturen. Lisa Walker menar att detta driver henne till vansinne, vilket lätt kan studeras i hennes eget val av råämnen och kompositioner.
- Det finns andra valmöjligheter för den som arbetar med naturmaterial. Du kan vara elak, snaskig, ironisk och utmanande - för kanske finns det mer att uttrycka än bara hänsyn och omtanke, säger hon.
Idag söker hon ofta efter material hos textilhandlare, i bodar med krimskrams eller i hobbybutiker. Hon gillar idén att förgripa sig på hobbymaterial:
- Jag älskar hobbyaffärernas miniatyrer. Men ibland är objekten allt för förföriska - de är "färdiga", och då kan jag inte använda dem. Och bara det faktum att ett objekt är oemotståndligt litet betyder inte att det kan bli ett bra smycke. Det är lätt att gå över gränsen där kitsch blir ointressant, menar hon.
Lisa Walker bor och arbetar i München. I samma stad har hon bla studerat för den välkände smyckekonstnären och professorn Otto Kunzli på Arts Academy, av honom blev hon också utnämnd till bästa student i sin årskull. Under åren har hon samlat på sig en stor mängd utmärkelser och är flitig både som separatutställare och i samlingar. På Schmuck i München är hon en av de mest kända medverkande. Ofta ser man i hennes arbete referenser till andra samtida smyckekonstnärer från de senaste 40 åren.

 

 Se även länk till Artists/Link Artists - Lisa Walker

 

Sometimes - mirrors of a subconscious esthetic
New contemporary jewellery exhibition by Lisa Walker from New Zeeland

Lisa Walker has named her exhibition "Sometimes" as a reference to her way of creating art with a multitude of objects and ideas at a time. The brooches show a frozen moment of her process with a certain material and thought. For Lisa Walker, her immediate surroundings is her inspiration, or as she says "Everything is food for art". The exhibition, with more than 50 objects, opens on the 15th of May at Gallery Platina, Stockholm.

A naive style is present in "Sometimes". The colors cry out and materials are mixed and blended in a surprising way - although this is a genre where the mocking up of materials more or less has become a hallmark. But in these objects there is an ongoing conversation - or negotiation - on the established esthetic norm and what we on a subconscious level perceive as beautiful. The bottom line is how humans look upon materials.

Lisa Walker origins from New Zeeland were natural materials often are used to create art together with a respect for this nature. Lisa Walker says this tradition drives her mad and it is easy to see that in her choice of working elements and composition.

- There are other choices possible for those who use natural materials. You could also be mean, dirty, ironic and challenging. There is other things to express but consideration and respect, she says.

Lisa Walker lives and works in Munich, Germany. Here she has been studying for the well known professor Otto Kunzli at the Arts Academy, where she became acknowledged as the best student in her class. During the years she has been gathering awards and frequently participated in group exhibitions as well as separate exhibitions. At Schmuck in Munich, she is now one of the most well known participants. Often there is a reference to other contemporary jewellery from the last 40 years in her work.

In connection to the opening at Gallery Platina, Lisa Walker will also give a lecture at Konstfack, The University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. 14th of May 17.00

 
 

 

« tillbaka / back