« tillbaka / back 

Märta Mattsson
Forever Dead


16 Februari - 24 Mars 2012


for english version, please scroll down.


Vad är meningen med allt?
Frågan kan tyckas vara pretentiös men oundviklig i Märta Mattssons första soloutställning på Platina.

Märta Mattsson ser skönhet i saker som många andra tar avstånd i från. Hon räds inte det repulsiva, tvärtom ser hon skönhet i det obehagliga, fascineras av det vi normalt äcklas av och låter det bli material som hon bearbetar och sätter in i nya sammanhang. Nyfikenhet driver henne att upptäcka outforskade områden för att hitta alternativ till del alldagliga.
Likt upptäcktsresandes fascination av rariteter och extraordinära objekt som gav känslan av att vara del av ett större sammanhang låter Märta Mattsson oss ta del av föremål som inte vanligtvis hör vår vardag till. Märta Mattson använder sig av insekter och fåglar som sett sin sista dag. Dock skulle hon aldrig döda eller använda utrotningshotade arter för sin konst. För de djur och insekter hon använder finns livet ej mer och de kommer aldrig att få det tillbaka men genom att låta oss levande få ta del av dessa fantastiska varelser, nu mer omarbetade till objekt, skapar hon tankar om att det faktiskt finns liv efter våra egna.
Människan har sedan urminnes tider skapat smycken av det vi erövrat. Från enkla snäckor till troféer som klor och tänder för kommande jaktlycka eller för att skapa beundran, väcka fasa eller stärka maktpositioner. Smycken är som miniatyrer av livets innehåll, både för bärare och beundrare.

Märta Mattsson kommer från Stockholm. Hon har studerat vid HDK i Göteborg, Hiko Mizuno College of Jewellery i Tokyo, Rhode Island School of Design i Providence USA och vid Royal College of Art i London där hon tog sin Masterexamen 2010. Märta Mattsson har sedan examen ställt ut på ett flertal grupp och soloutställningar, både i Sverige och utomlands. Hon har varit representerad på Platina sedan 2010.

Välkommen!

     
     
     

 

Märta Mattsson is not afraid of the repulsive; on the contrary, she sees beauty in the unpleasant. Fascinated by what we normally are disgusted by, she allows it to be material, processed and put into new contexts. Curiosity drives her to discover unexplored areas, finding alternatives to what is common.

Like an 18th centuries explorers fascination with rare and extraordinary items, Märta Mattsson presents us things that do not belong to our everyday lives. They give the feeling of being part of something marvelous and bigger. She uses insects and birds, which have seen their last days, however she would never kill or use endangered species for art. For the animals and insects she uses, life has past and they will never get it back, but by exposing these amazing creatures, transformed as objects, we can't help but think there is indeed a life after this.

Humans have always created jewellery from the wild around us, from simple shells to trophies of claws and teeth, for hunting luck or for admiration, arousing terror and strengthening positions of power. Jewellery is like a miniature of life's contents, both for its users and its admirers.

Märta Mattsson was born in Stockholm, Sweden and has studied jewelry art at HDK-School of Design and Crafts in Gothenburg, Hiko Mizuno College of Jewellery in Tokyo, Rhode Island School of Design in Providence and at the Royal College of Art in London. Since 2007 her work has been exhibited in several international group and solo shows. She has been represented at Platina since 2010


 

 

« tillbaka / back