« tillbaka / back

BLACKENED BRILLIANCE
SOFIA BJÖRKMAN

24 FEBRUARI - 26 MARS 2011
Internationella kvinnodagen 8 mars
8-9 mars gör utställningen uppehåll och Platina lånar ut galleriet till My Human Rights
Att födas till kvinna innebär i många länder fortfarande att inte räknas som människa. I Sverige har vi kommit långt, men även här saknar kvinnor ibland mod och möjlighet att ställa krav på människovärde och trygghet. Att känna till sina mänskliga rättigheter ger styrka och mod, en känsla av att man är värd att tas på allvar. Det kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck.

Läs mer på My Human Rights hemsida http://www.myhumanrights.se/

For english version please schroll down

BLACKENED BRILLIANCE;
Det senaste året har det mesta varit svart.
Oljekatastrofen fläckade stränderna svarta. Askmolnet lade stora delar av Europa i grå dimma. Gruvarbetare, på jakt efter jordens skatter, stängdes in i mörker. Skogsbränder liksom gatubränder världen över, svärtade både natur och hjärtan. Finanskriser har gjort svarta djupa hål i mången plånbok.

Hur djupt svärtas våra själar? I takt med svåra händelser tycks människor skapa drömvärldar och sträva efter ett mer glamouröst liv. TV-programmen är flärdfulla som aldrig förr, politiken blir mer glamourös och det västerländska modet belyser en strävan efter makt och status. Det glittriga glittrar än mer och brilliansen bländar och lindrar.

I glappet mellan sorg och verklighetsflykt, söker människor efter andlighet och själslig frid. För visst visar trender att vi behöver mening i tillvaron som kontrast till bisterhet? Individen står i fokus och medlen för välmående är många.

Blackened Brilliance är titeln på en utställning om nutiden betraktad genom smyckekonstens kvaliteter . Smyckekonst är en konstart som står människan nära. Vi bär smycken bland annat för att minnas händelser, göra statements eller som verktyg för att förverkliga oss själva. Smycken är intima i och med att vi bär dem nära hjärtat och fyller dem med mening. De är också intima för att det krävs av betraktaren att söka sig nära objekten, tränga in i vad de betyder och för att få ta del av helheten. Här krävs inte bara mod utan också en vilja till förståelse både för bärare och betraktare.
Brosch
Gummi och silver


Brooch
Rubber and silver


Brosch
Gummi, silver och plast


Brooch
Rubber, silver and plastic


Brosch
Trä och silver
från nedbrunnet hus

Brooch
Wood and silver from a burned house


Halssmycke
Järn och plast


Necklace
Iron and plastic


Brosch
Gummi och silver


Brooch
Rubber and silver


Brosch
Gummi, silver
och diamanter

Brooch
Rubber, silver and diamonds


Brosch
Trä, silver
och svarta diamanter

Brooch
Wood and silver


Halssmycke
Trä och silver


Necklace
Wood and silver


BLACKENED BRILLIANCE
SOFIA BJÖRKMAN

24TH FEBRUARI - 26TH MARCH 2011
8-9 MARCH WILL THE EXHIBITION BE A PART
OF A PROJECT ABOUT HUMAN RIGHTS (MORE INFO SOON)

The past year has been mostly black.
The oil disaster stained beaches black. The ash cloud put much of Europe in a greyish mist. Miners searching for treasures in the earth, were trapped in the dark. Forest fires as well as street fires worldwide blackened both environments and hearts. Financial crises have made deep dark holes in many wallets.

How deeply does it blacken our souls? In concert with these grave situations, humanity seems to revel in glamour. Politics becomes glamorous, as well as TV programs. Western fashion highlights a desire for power and status. What sparkles, sparkles more and more and the brilliance dazzles and relives.

In the gap between sorrow and escapism, people are looking for spirituality. In contrast to gloominess we flee from reality and seek meaning. The individual is in focus and the ways to find well-being are many.

Blackened Brilliance is the title of an exhibition about some of the past year's incidents, illustrated using the qualities of jewellery art. Jewellery belongs to humans. We wear jewellery to remember, to make statements orto use as tools in realizing ourselves. Jewellery is intimate in the way that we wear it close to our hearts and fill it with meaning. It is also intimate because it requires the viewer to come close to the objects and to penetrate their meaning to get the entire content. This requires not only courage but also a willingness to understand both as a viewer and as a wearer.

   
 

 

« tillbaka / back