« tillbaka / back

Sofia Björkman

Hem
28 Augusti - 4 Oktober 2008

For english version please schroll down

Där jag bor är alla hus lika. De små trähusen kallas skokartonger och ligger på rad längs gator i förorten. Alla som bor där har ett hus, en trädgård, en bil, en grill och minst ett ärvt smycke.

För ett år sedan flyttade jag och min familj till ett småhus, en sk "skokartong", i förorten Tallkrogen strax söder om Stockholm. Jag tänkte att "nu blir jag en bland andra vanliga människor i den normala medelklassens mittpunkt". Men det var inte så.
Jag gick runt på gatorna i det nya grannskapet och fann att alla hus som till ytan såg så lika ut tvärtom skilde sig påtagligt från varandra och likaså dess invånare.
I uppackningen av flytten fann jag PC Jersilds roman "Fem hjärtan i en tändsticksask" som handlar om författarens uppväxt i en liknande förort. Jag fick också med mig gamla tändsticksaskar som jag samlat på mig och som av en slump låg de i en skokartong.
Böcker, skokartonger och tändsticksaskar, alla med sträng rektangulär form men formen till trots fulla av variationer när det kommer till innehåll, stilar, känslor och minnen.
Ett smycke är inte bara ett smycke. De betyder mycket för människor och går inte att ersätta med ett nytt vid förlust eftersom de bär på historier. Smycken får folk att minnas och de berättar vilka de är eller vill vara. På samma sätt är det med våra hem.
Full av funderingar började jag fråga andra om vad "Hem" är för dem och fick mängder av skilda svar. Ur dessa växte objekten fram som också fått titlar därefter.

Sofia Björkman

Hela kollektionen består av ca 70 smycken. Här är ett urval;


Home is a safe place

Home is where I invite friends

Home can be several places

My car is my home

My home is nice

My home is in the anonymous Stockholm

Home is where you can leave the door open

Home is where my family is

Home is where you are born and where you return to die

At home we know where to have the stuff

Home is relative to where it is

Home is where I belong

Home is a point

My home is like me

In my home there is room for more

In my home I am free to do what I want

 

Se även länk till Artists/Link Artists - Sofia Björkman


Home

Where I live, all the houses are similar. The small houses in wood are called "shoe cartons" and are on the line along the streets of the suburb. All who live there have a house, a garden, a car, a grill and at least one inherited piece of jewellery.
A year ago me and my family moved to one of these single-family houses in Tallkrogen just south of Stockholm. I thought "Now I am one among other ordinary people in the normal middle-centre". But it was not the case.
I walked around in my new neighbourhood and found that all the houses that at first sight looked so similar, differed significantly from each other and so did its inhabitants.
When I moved, I found the novel "Five hearts in a matchbox" by PC Jersild, which is about the author's upbringing in a similar suburb. I also found my old collection of matchboxes and by chance they were in a shoe carton.
Books, shoe cartons and matchboxes, all with strict rectangular shape but despite to the shape, there is full of variations when it comes to contents, styles, feelings and memories.
A piece of jewellery is not just a piece of jewellery. They tell us who a person are or wants to be and can not be replaced with a new in the case of loss, since they bear on stories. We can tell the same about our homes.
Full of thoughts, I began to ask people around what "Home" means for them. I didn't get one answer like another and from the answers these objects grew up, which also received titles thereafter.

The objects are created from materials which are normally found in homes. It is part of bathroom mats, dish, pillows, and objects that is normal for collecting. All the items have one thing in common; they have the same base form, just as a matchbox.

In the collection there are about 70 pieces of jewellery.

Sofia Björkman

« tillbaka / back