« tillbaka / back

Sofia Björkman

Förlorad form - smycken som skal av förlorade föremål.
13 Januari- 5 Februari 2005

Smycken sägs ibland sakna annan funktion än att göra bäraren vacker och att uttrycka en identitet.
Sofia Björkmans smyckeutställning "Förlorad form" på Platina i Stockholm utmanar denna idétradition och ställer överhuvudtaget frågan om formens giltighet på sin yttersta spets.

Sofia Björkman har sedan studietiden på Konstfack i slutet av 90-talet intresserat sig för våra bruksföremål; varför de ser ut som de gör, om de är ändamålsenliga och hur materialet valts och formats. I hennes senaste smyckeutställning - "Förlorad form" - är det själva skalet av föremålen, den yttre formen som attraherat henne att göra experiment. Från krossade porslinsfigurer av människor, hundar och hjortar har Sofia gjort avtryck i plast genom vakuumsug som sedan gjutits av i silver och guld. På så sätt har hon förskjutit formen i flera led och skapat skal av figurernas delar. Man mer anar än urskiljer den ursprungliga formen genom smyckenas buktande metallytor.
- Jag har också länge fascinerats av ödliga platser och de föremål man hittar där; övergivna kyrkogårdar, lämnade arbetsplatser, igensnöade bilskrotar och sedan 70-talet glömda bostadshus. Alla dessa platser och ting visar det vi vet men sällan vill erkänna - att allt människan skapar är förgängligt, menar Sofia Björkman.
I utställningen "Förlorad form" märks också Sofias referenser från de översnöade gamla bilvraken. Redan snön formade om karosserna och Sofia fullföljde bara det arbetet.
Genom hela utställningen har Sofia strävat efter att undersöka materialets betydelse för de olika föremålen, genom dess förvandling från porslin via plast till ädelmetall. Den yta och det skal som ändå håller samman den ursprungliga formen fascinerar henne. Som barnen fascineras mer av presentförpackningen än av själva presenten är den yttre formen ett fantasieggande minne av något som kanske inte existerar längre. Formens funktion blir här att koppla samman nuet med det förflutna. Det kan verka typiskt för vår tid.
-
Åsa Skogberg

Utställningen har genomförts med stöd från Konstnärsnämnden

Lost Form 2005

Sometimes we say that the function of jewellery is not just adorement, it's also a matter of comunication, identitiy and lifestyle. A piece of jewellery can be an object with a surface and a content, sometimes like a container of memories. Between the viewer, the surface and the content there is a shell, normaly not visible. We can ask ourselfs if it's the content that makes the form or the surface that makes the content or both in conjunction. Or is it the fact that it's just the shell between that is really important?
The jewellery in the serie Lost Form are made from broken objects no longer in use. The objects are gone but if you look beyond several different layers of vacum and casted transformed shells you can find the memories, but remember, it's you, as the viewer, who decide what you really see.


Se även länk till Artists/Link Artists - Sofia Björkman