« tillbaka / back

 

TRACY STEEPY
LORI TALCOTT

DIPTYCH: GREY AND BLACK

28TH OF JANUARY- 25TH OF FEBRUARY, 2017
OPENING 28TH OF JANUARY 14-17

Since the opening in 1999 Platina has been working internationally with artists from all over the world. Sofia Björkman, who runs Platina, has known Tracy Steepy and Lori Talcott for over sixteen years. Tracy Steepy and Lori Talcott met serendipitously in Stockholm 2008 and have since taught together and cultivating a unique and rigorous graduate program at RISD- Rhode Island School of Design in Providence, USA. Two years ago Sofia Björkman was invited as the final guest critic for master's thesis reviews at RISD. During the visit, shared interests were discussed, the different opinions of work made across in the field and the desire to collaborate again. Therefore we are happy to invite the two artists from USA for their first exhibition in the gallery.

In the exhibition Diptych: Grey and Black, Tracy Steepy and Lori Talcott explore two bodies of work based on the historic reference of the diptych.
(Greek, diptychos: folded in two, from di- + ptych fold)

The framework of a diptych establishes that two things exist in one place, not as something separated or binary, but as the actual space between. The mediation of this space not only allows for the viewer or the wearer to stand at the "opening" between both sides but also within the piece itself. The format of the diptych prompts not only comparison, but also connection and separation. The experience of the diptych in the form of jewelry, together with the physicality of the materials and the unfolding of the forms, cultivates the personal and allows for a space of intimacy.

"It is we who are the middle of the diptych." - Alfred Acres

*Special thanks to RISD Professional Development Grant for the support of this project.

Tracy Steepy

Tracy Steepy is an artist whose work focuses on the format and subject matter of jewelry. Her material research focuses primarily on the use of resin and its inherit color potential as a signifier of content. She received her BFA from Indiana University and her MFA from SUNY/New Paltz. 2008 she was in Stockholm for an artist in residence at MADE BY Studios. Her work is represented in USA at the Sienna Gallery in Lenox, MA where her series Topographies Never Traveled, was featured in 2016. Tracy Steepy is an Associate Professor and current Head of Department of the Jewelry + Metalsmithing program at Rhode Island School of Design.
Lori Talcott

Lori Talcott is a jewelry artist whose work and research focuses on jewelry's role as an agent in rituals that negotiate social, temporal, and spiritual boundaries. Talcott grew up in a family of jewelers and makers. After her undergraduate work in art history (Lund University) and metal design (University of Washington), she worked as an apprentice to a master silversmith in Norway, and later completed her MFA in Visual Arts (Vermont College of Fine Arts). Her work is represented in the USA by Sienna Gallery. She is currently a Guest Lecturer at Rhode Island School of Design.

 

 

 

Svenska:

Sedan 1999 har Platina arbetat internationellt med smyckekonstnärer från hela världen. Sofia Björkman som driver Platina, har känt Tracy Steepy och Lori Talcott i över sexton år. Tracy Steepy och Lori Talcott möttes av en slump i Stockholm 2008. Tracy Steepy var då artist in residence på MADE BY: genom IASPIS. Sedan dess har de undervisat tillsammans och skapat en unik forskarutbildning vid RISD- Rhode Island School of Design i Providence, USA. För två år sedan var Sofia Björkman inbjuden till RISD som extern gästkritiker vid examinationerna. Under besöket diskuterades smyckekonstens roll i samtiden och hur fortsatta samarbeten kunde möjliggöras. Med stor glädje presenterar Platina de två konstnärerna som nu kommer till Stockholm och visar sina arbeten i deras första gemensamma utställning i Sverige.

I utställningen Diptych: Grey and Black, visar Tracy Steepy och Lori Talcott två serier smycken som utgår från begreppet diptyk och dess historiska referenser.
Ordet diptyk kommer från grekiska di'ptychon och betyder dubbelvikt/dubbeltavla.
(Di?ptychos 'dubbelt hoplagd', 'sammanlagd, tvådelad, skåpformig altarprydnad med relief.)

En diptyk visar att två saker existerar på en plats, inte åtskilda eller binära utan mer som två delar som hör ihop med ett utrymme emellan. Mellanrummet tillåter åskådaren eller bäraren att inte bara att stå vid "en öppning" mellan de båda sidorna utan också att vara i verket samtidigt. Formatet framkallar inte bara tankar på jämförelse men också på samband och avskiljande. Erfarenheten av en diptyk i form av ett smycke genom materialets egenskaper och två former som "vecklas ut" skapar en personlig upplevelse och ett utrymme för intimitet.

Tracy Steepy erhöll sin BFA från Indiana University och MFA från SUNY/New Paltz. Hon är Associate Professor och ansvarig för Jewelry + Metalsmithing program vid Rhode Island School of Design. Som smyckekonstnär med bas i Providence, utforskar hon smyckens autenticitet, vad som definierar föremål som smycken, smyckens format, innehåll och historiska referenser.

Lori Talcotts arbeten kretsar kring smyckens roll som verktyg för att tänja gränser i olika sammanhang. Talcot växte upp i en konstnärs och juvelerare familj i Seattle där hon har sin konstnärliga bas. Under sin utbildning har hon pendlat mellan Norden och USA, konsthistoriska studier vid Lunds universitet, metall och design studier vid University of Washington, silversmides lärling i Norge för att tillslut erhålla sin MFA vid Vermont College of Fine Arts. För närvarande är hon gästande lektor vid Rhode Island School of Design. 


 
 

 

« tillbaka / back