« tillbaka / back

A BLING-BLING NATURE
VIDAR HERTOV


MOMENTARY
CATARINA HÄLLZON

For english version please schroll down

Smyckekonst och konsthantverk kraschar naturidealen i en paralellutställning med sportfiskedrag i guld och smycken av djur.

Vernissage 16 oktober 2008 kl 17-20
Öppet må-fr 11-18, lö 11-15
Utställningen pågår tom 22 november


I Vidar Hertovs utställning "A Bling-Bling Nature på Galleri Platina" påvisas en aktuell och oundviklig konsekvens när människans jakt på de ädla naturmaterialen ödelägger just naturen.
- Det som är intressant med fiskedragen i guld, är den spänning som uppstår mellan vad man kan vinna i värde genom att kasta det i sjön, med möjligheten att få napp, men samtidigt riskera att förlora draget, säger Vidar Hertov.
Samtidigt som världens gruvindustri slukar energi, försurar grundvatten och kränker mänskliga rättigheter, symboliserar sportfiske orörd natur och fritid. Den kontrasten blir extra tydlig på platser som Kolahalvön i Ryssland som har några av värdens mest orörda och bästa fiskevatten. Inte långt därifrån ligger gruvstäder som Nikel och Zapoljarny, där den omgivande naturen är nästintill steril av svavel- och tungmetallutsläpp.
I sitt examensarbete 2006 på Konstfack i Stockholm använde Vidar en fabriksny bil och smidde en skål i ena bildörrens plåt. Tillverkningen skedde på offentlig plats i form av en performance. Hans fokus på värdeförskjutning är tydligt även i den nya utställningen med fiskedrag i guld och diamanter: Fiskedrag i ädla metaller är en ytterlighet men en tydlig symbol för våra möjligheter idag. Vi kommer att kunna göra beten i guld, men kommer vi ha något att fiska upp?

Catarina Hällzon har släktband till Värmland och i flera år har hon varit med vid byns älgjakt. Där har Catarina tagit hand om djurens huvuden: kokat dem, dragit ur älgtänderna och bearbetat dem med silver. I utställningen "Momentary" har hon fortsatt sina experiment med restmaterial av djur: abborrskinn, grisfjälster (gristarm) och fiskfjäll. Vid första anblick är det traditionella smyckeformer som framträder; doserade collieer, långa pärlhalsband och broscher. Men bearbetningsteknikerna och de organiska materialen frambringar en brutal karaktär åt objekten.
- Det är det tillfälliga jag vill fånga med de sköra och ömtåliga djurdelarna som råvara. När dessa väl har vittrat bort finns bara smyckets silverskelett kvar, säger Catarina Hällzon.

Vidar Hertov och Catarina Hällzon är typiska samtida konsthantverkare. Vidar Hertov tar sig an en utvald samhällsproblematik konceptuellt och Catarina Hällzon kombinerar traditionellt silversmide med förgängliga material. Båda dessa konsthantverkare arbetar med att kritiskt granska vad samtiden värderar högt och vad som egentligen ger en produkt sitt värde.

Vidar Hertov;Foto; Jon Hertov.
Projektet har genomförts med hjälp av Konstnärsnämndens projektbidrag.


Catarina Hällzon;


Se även länk till Artists/Link Artists - Catarina Hällzon


A Bling-Bling Nature
Vidar Hertov

Momentary
Catarina Hällzon

Jewellery art and art Craft crash the ideals of Nature with trolling spoons adorned with gemstones and jewellery made of remains of hunted moose.

Opening 16th October 2008, 17-20
Open mo-fr 11-18, sa 11-15
Exhibition runs until 22th November

Vidar Hertov shows in his exhibition " A Bling-Bling Nature" the inevitable consequences when man destroys nature in search for organic material.
- A trolling spoon in gold creates a tension by throwing it in the lake; the risk of losing it and the chans of bite, Vidar says.
While the mine industry eats energy, pollutes the water and insult human rights the fishing symbolizes unspoiled countryside and recreation. This contrast you will find in places like Kola Peninsula in Russia with some of the most pure water of the world. Not far from there, two mine cities, Nikel and Zapoljarny, have made the surrounding almost sterile by pollution.
Vidar Hertov has his focus on displacement of value. In his Master project in 2006 Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design, he used a brand new car and raised a bowl from the car door. In "A Bling Bling Nature" he puts the issue to the edge, we can make trolling spoons in gold but will there be any nature to fish from?

Catarina Hällzon has her roots in Värmland, west Sweden, where the annual moose hunt is important. When her family has hunted an animal, Catarina has taken care of the remains for experimental work like casting silver with moose teeth. In the exhibition "Momentary" Catarina has continued exploring remains of animal material.
- I am looking for the temporary by using fragile material. When the animal material has decomposed there is only the silver "skeleton" left from the jewellery, Catarina says.

Vidar Hertov and Catarina Hällzon are typical contemporary craft artists. Vidar chooses to work conceptually with a social issue and Catarina is combining traditional silver smith technique with none constant material. They both review the contemporary idea of value and what makes something valuable.


« tillbaka / back