« tillbaka / back 

Aud Charlotte Ho Sook Sinding

Aud Charlotte Ho Sook Sinding har ansetts som en av Sveriges mest intressanta smyckekonstnärer.
Den 20 september 2009 gick hon tyvärr bort, alldeles för ung.
Hennes smycken lever kvar ibland oss och fortsätter att utmana gängse uppfattningar om hur livet är och kan levas.

Kort resumé:
Född 1972
1992 - 95 BFA, Statens Högskole for Kunsthåntverk og Design, Bergen, Norge
1995 - 98 HDK, Göteborg
1998 -00 Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim, Tyskland
Schmuck und Gerät.- under Professor Johanna Dahm
2000 Fem månaders praxis hos Peter De Wit og Margareth Sandstöm
2001 MFA,Smyckekonst, HDK, Göteborg

Egen verksamhet 2001-2009

Aud Charlotte Ho Sook Sinding om sitt arbete;
"Jag önskar att utmana den gängse uppfattningen om olika företeelser och utmanar både mig själv och andra till att tänka efter och ta ställning. Smycken är utmärkta för att uppnå detta. Smycket är starkt knutet till sin bärare och det kräver en hel del för att våga bära ett av mina smycken.
Jag vill att mina smycken ska vara något annat än passiva statussymboler, och istället fungera som aktiva uttryck för ställningstagande, förvirring och frustration.
Jag arbetar huvudsakligen med unikat eller små serier om mellan 5-10 st. Jag ser inte originalitet i sig som ett mål utan målet är att bruka originalitet som ett medel till att kommunicera."

Aud Charlotte Ho Sook Sinding was one of Sweden's most interesting jewellery artists. On September 20, 2009 she died too young.
Her jewellery will still live among us and continues to challenge conventional perceptions of what life is and could be respected.

Short resumé:
Born 1972
1992-95 BFA, National School of Aplied Arts and Design, Bergen, Norway
1995-98 HDK, Gothenburg
1998 -00 Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim, Germany
Schmuck und Gerät - under Professor Johanna Dahm
2000 Five months practice of Peter De Wit og Margareth Sandstöm
2001 MFA, Jewellery Art, HDK, Gothenburg
Own business 2001-2009


Aud Charlotte Ho Sook Sinding about her work;
"I wish to challenge the common idea of different things, and challenge both myself and others to consider and take a stand. Jewellery is excellently suited in achieving this. The piece of jewellery is strongly connected to its bearer, and it takes a lot to dare to carry one of my pieces.
I want my jewellery to be something else than passive symbols of status, and instead serve as active expressions of taking a stand, confusion and frustration.

I mainly work with unique items or in small series of 5-10 items."

 


The forbidden fruit

Brooch in silicon,plastic and goldplated silver


EXTREME MAKEOVER - en utställning som går det ytliga på djupet
12 APRIL - 19 MAJ 2007

Under hudens yta finns det glittrande fettet hos oss alla. Men vad är det som gör att vi fascineras så av hur mycket fett som vi besitter och var det är placerat på kroppen?
Om detta handlar utställningen Extreme Makeover

Se link till utställninga/Link Exhibition - Extreme Makeover


Stora broscher ca 200x200 mm
j
ag har tagit min utgångspunkt i människors, och mitt eget, förhållande till husdjur. Husdjur är upphov till många olika, och i viss mån motsatta känslor. Jag tillverkade broscher av silikon, linoleum och mässing, föreställande vanliga husdjur. Jag har lekt med den motstridiga känsla av fascination och avsky som uppstår när något blir väldigt värklighetstroget och man sätter det in i ett nytt sammanhang. Djurhuvudena blir som troféer på mina broscher. Glaserade och livlösa.

Big brooches about 200x200 mm
I have taken my starting point in people's and my own relationship to pets. Pets evoke many emotions that in some ways are contradictory. I made brooches of silicone, linoleum and brass, looking like ordinary pets. I have played with the contradicting feeling of fascination and disgust that arises when something is put into a new context. The pet heads become like trophies on my brooches, glazed and lifeless.


Bättre en fågel i handen än tio i skogen...
Stora ringar i silikon garn och silver.

Ring in silicon,silver and fabric


Idén till den stora broschen i latex , kläcktes när jag lyssnade på Dolly Parton...

Brooch in latex
  
  « tillbaka / back