« tillbaka / back

FÖRLOVNINGS OCH VIGSELRINGAR
INFORMATION

Hur väljer man ringar?
Det finns inga regler för hur ringar ska se ut. Som med allt annat går det mode även i ringar.
Ett råd är att fundera på vad ringar betyder för er personligen. Finns det traditioner ni vill följa eller vill ni skapa era alldeles egna och vad betyder det i så fall för er? Vår erfarenhet är att våra kunder initialt är modiga, vågade och litar på sin känsla och smak och de som valt något personligt ångrar sällan sitt val.

Kort historik
Att växla ringar vid förlovning och vigsel är en stark symbol för kärlek och trohet.
Vid kyrklig vigsel är överlämnandet av ringen en del av vigselceremonin och de flesta som vigs borgerligt väljer att bära ring. Traditionen att bära vigselringar har sitt ursprung i romerskt rättsbruk, där ringen användes som en bekräftelse på ingångna avtal.
Hur ringar har sett ut har växlat genom tiderna. Genom historien har symboler varit viktiga inslag. Den släta guldringen kom i början av 1800-talet i samband med seden att växla två ringar vid förlovning och att brudgummen sedan ger bruden en andra ring vid vigseln.

Vi på Platina
vi på Platina hjälper er att få de ringar eller symboler som bäst passar er, klassiska eller unika i sin fom. Vi vägleder er genom materialdjungeln, ger förslag på hur ringen kan konstrueras för att fungera och hålla, visar exempel eller presenterar förslag som ni kanske inte visste fanns. Vi kan svara på de flesta frågor, slå hål på fördomar och klichéer och dela med oss av vår erfarenhet. Vi har gjort ringar sedan mitten av nittiotalet, har kunskaper och utbildningar inom guldsmide, design och konst.

De vanligaste materialen för förlovnings och vigselringar

Metaller
Metaller delas in i ädla och oädla metaller. De ädla metallerna påverkas i rent tillstånd inte av syret i luften. De blir alltså inte missfärgade eller anfrätta av syre. Dessa ädla metaller är: guld, silver, platina och palladium.
De metaller som saluförs är som regel mer eller mindre legerade – blandade – med andra metaller. På detta sätt kan man ändra på en eller fler egenskaper hos en metall; ökad hållfasthet, hårdhet, härdbarhet, formbarhet, korrosionsbeständighet, ändra smältpunkt, färg m.m.

Alla ädelmetaller vi använder är återvunnet material. Vi återvinner delvis själva och köper delvis in material från Norsk Svensk guld. De ger följande info:
Att återvinna metallskrot kräver mindre energi, mindre resursanvänding och minskar avsevärt usläpp till luft, mark och vatten än att utvinna ädelmetaller från jungfruligt material (gruvbrytning). Vi anser dessutom att det är bättre än vaskning då det oftast gör på någon annan kontinent och måste därför fraktas långa sträckor, samt att det är måste legeras i fabrik för att framställa t.ex 18k. Finns det samma grantier för den koppar och silver som används? Alla våra ädelmetaller är återvunna från metallskrot. Detta innebär att vi genom vår verksamhet verkar för hushållning av naturresurser. För ett företag som sysslar med återvinning av ädla metaller kommer ett starkt miljötänkande naturligt. Med tiden har vi byggt upp en stor kunskap om miljön och hur den påverkas av vår verksamhet. Kontrollen för ett kemiföretag är rigorös och samtliga krav uppfylls av NSG. I Tyskland uppfyller vår samarbetspartner C. Hafner alla miljökrav enligt Tysklands och EU´s normer. C. Hafner är därtill certifierade enligt ISO 9001/13485.
NSG i samarbete med C. Hafner erbjuder er den bäst utrustade anläggningen för en effektiv, ekonomisk och miljömässigt ansvarsfull återvinning.

Guld
Rent guld är väldigt mjukt. För att få metallen hårdare och mer användbar legerar man guldet.
24 karat är rent guld
23 karat består av 23/24 rent guld och 1/24 legeringsmetall
18 karat består av 18/24 rent guld och 6/24 legeringsmetall
Rött guld = guld legerat med koppar och silver och är den vanligaste i Sverige.
Rosé guld = guld legerat med koppar och silver med högre halt av koppar
Gult guld eller ljust guld = guld legerat med silver och koppar med högre halt av silver. Vanlig i sydeuropa.

Vitt guld är rent guld som legerats med rodium eller vanligare palladium. Finhalten på vitguld anges som vanligt i karat. 18 karat vitt guld innehåller 18/24 rent guld och 6/24 av några av de nämnda legeringsmetallerna. Rhodium och palladium är vita metaller som när man legerar dem med det rena guldet slår ut guldets gula färg. 18 karat rött guld och 18 karat vitt guld innehåller alltså lika mycket rent guld men ser olika ut beroende på att man valt olika legeringsmetaller.
Ibland får vi frågan varför det vita guldet oxiderar eller ser smutsigt ut när man använt sin ring ett tag. Anledningen till detta är att många tillverkare ytbehandlar vitguldet med rodium som har en blåvitare ton än det vita guldet. Denna ytbeläggning nöts efterhand och kontrasten mellan det underliggande vitguldet och rodieringen gör att färgen blir flammig och kan uppfattas som smutsig eller gul. Detta går att åtgärda genom att regelbundet rodiera om ringen, Generellt rekommenderar vi inte rodiering. Vi tycker att vitguldet är vackert i sig och dessutom bör man vara varsam då stenar kan skadas i processen.

Platina
Det finns sex platinametaller: palladium (Pd), ruthenium (Ru), rhodium (Rh), platina (Pt), iridium (Ir), osmium (Os). Av dessa legeringar är det platina som används mest för smycken.
Platina har en mycket hög smältpunkt (1773 C°) och är därmed svårare att arbeta med. Densiteten är också hög och metallen är därmed tung. Platina väger dubbelt så mycket som silver. Eftersom platina är sällsynt och svår att utvinna betingar den ett högt pris. Genom att den dessutom är tung blir slutpriset för en ring betydligt högre än för samma ring i guld. Det vita guldet togs fram inom smycketillverkningen som ett billigare och mer lätthanterligt alternativ till Platina. En vanlig platinalegering är 95 % platina och 5 % koppar eller wolfram. Platina är segt och lämpar sig speciellt för komplicerade stenfattningsarbeten.

Silver
Silver är den vitaste av alla metaller inom smycketillverkning.
Rent silver är väldigt mjukt och används sällan till smycken. För att ge materialet bättre stadga legeras det med koppar och legeringen mäts i tusendelar. Vid smycketillverkning använder man i huvudsak sterlingsilver vilket innehåller 925/1000 rent silver och 75/1000 koppar. Legeringen är mjukare än guld 18K och används därför mer sällan till förlovnings/vigselringar. Däremot kan man utnyttja de egenskaperna för att få en fin naturlig patina.

Titan
Titan räknas inte till de ädla metallerna och den reagerar lätt med syre. Oxidytan som bildas gör metallen till en utmärkt material för smycken både vad gäller egenskaper för slitage och ur allergisynpunkt.
Titan har låg densitet vilket innebär att den är väldigt lätt. Titan skiljer sig också från de andra metallerna när det gäller bearbetning. Den kräver mer avancerad teknisk utrustning vilket begränsar möjligheter i utformningen.

Diamanter
De diamanter vi handlar med är i enlighet med EU:s förordning gällande Kimberlyprocessen och innebär att vi inte handlar med såkallade konfliktdiamanter. Vår huvudleverantör är medlem i RJC- The responsible jewellery Council. (RJC and its members are committed to promoting responsible ethical, human rights, social and enviromental practices in a transparent and accountable manner throughhout the jewellery industry from mine to retail.)

I förlovnings och vigselringar väljer man oftast diamanter. Anledningen är många, tex att de symboliserar evighet. Diamanten har hög dispersion och är det hårdaste materialet och därför ett utmärkt val av sten. När ringarna bärs varje dag utsätts de för stort slitage. Det enda som kan repa en diamant är en annan diamant! Diamanter finns i regnbågens alla färger och slipas i en mängd olika former. Vanligast är vit diamant i brilliantslipning och kvaliten bedöms i olika skalor.
Den internationella klassificeringen av diamanter sker genom de fyra C:na

Carat- vikt (1carat=0, 2g)
Clarity- klarhet
Coulor-färg
Cut- slipning

Carat - vikt
Carat anger stenens vikt, och är betydelsefullt för priset. Ju större sten desto högre pris per carat. Detta beror på att det råmaterial man slipar större stenar ur är mer sällsynt, mindre stenar kan man slipa fram ur mindre råmaterialbitar och spill från slipningen av större stenar. 10 st mindre stenar med en sammanlagd vikt av 1 carat kostar alltså mindre totalt än en sten på 1 carat av samma kvalitet.

Clarity - klarhet
Hur klar en sten är spelar roll för ljusets återspegling och brilliansen.
Luppren - Inga inneslutningar kan ses vid 10 ggr förstoring. Sällsynt.
Vvs - Ytterst små inneslutningar, kan ses vid 10 ggr förstoring.
Vs- Mycket små inneslutningar vid 10 ggr förstoring.
Si- Små inneslutningar, synliga utan lupp.
P- piké - Tydliga inneslutningar som kan ses som små svarta prickar i stenen

Coulor- färg
Färg, eller rättare sagt avsaknad av färg (s.k. vit), graderas enligt följande:
River - Mycket sällsynt vit.
Top Wesselton - Sällsynt vit
Wesselton - Vit
Top Crystal - Lätt tonad vit
Crystal - Lätt tonad vit
Top Cape - Tonad vit
Cape - Färgtonad
Light Yellow - Ljus gul
Yellow - Gul

Cut - slipning
Brilliantslipning är den vanligaste slipningen. Den är rund och används för att få fram maximal brillians i stenen. Diamanten slipas i 57 fasetter.
Princesslipning är motsvarande slipning som brilliantslipning fast i fyrkantig form.
Baguetteslipning är en rektangulär slipning.
Fancy cut är ett samlingsnamn för en stor mängd andra former.

Diamanter med färg
Diamanter finns i en mängd olika färger. Tyvärr så är de naturligt färgade diamanterna extremt sällsynta och därmed dyra, men på marknaden finns bestrålade stenar i regnbågens alla färger. Svarta diamanter skiljer sig från vita och färgade eftersom de inte släpper igenom något ljus och därmed varken har brillians eller dispersion.
Idag finns en stor mängd s.k. coffefärgade diamanter på marknaden. De har en färgspridning från ljust sand- till mörkt chokladfärgade och ibland med dragning åt grönt, rosa eller purpur. Coffediamanterna har ett varmare sken än
de vita diamanterna.

   
   
 

 

« tillbaka / back